Stowarzyszenie Solidarności Globalnej zwiększa pomoc dla dzieci w obozach uchodźców w Regionie Kurdystanu

Polska organizacja pozarządowa „Stowarzyszenie Solidarności Globalnej” ogłosiła kontynuowanie i poszerzenie programu „przywrócić marzenia- pomoc dzieciom w Kurdystanie”.

Trwający od października 2019 roku program realizowany przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej we współpracy z Fundacją Barzaniego polega na tym, że ochotnicy z Polski decydują się na symboliczną adopcję dzieci w obozach uchodźców w Regionie Kurdystanu. Wspierają je sumą pieniężną, która ma im pozwolić podjąć lub kontynuować naukę oraz rozwijać swoje zainteresowania.

W 2020 roku w program zaangażowało się pierwsze pięć osób z Polski, natomiast od 2021 roku zgłosiło się kolejne pięć, dzięki czemu podwoi się liczba dzieci otrzymujących pomoc. 

Dziękujemy Stowarzyszeniu i osobom zaangażowanym w ten program.