Publikacja Ziyada Raoofa w książce „Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym”

W Polsce ukazała się właśnie książka „Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia- instytucje- nowe wyzwania- praktyka”. Jednym ze współautorów tej pracy zbiorowej jest Ziyad Raoof- Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Jego esej nosi tytuł: „Region Kurdystanu Irackiego. Wyjątkowy przykład gwarantowania praw mniejszości etnicznych i religijnych na Bliskim Wschodzie”.

W swoim tekście Ziyad Raoof przedstawia na jakich zasadach oraz instytucjach opiera się system gwarantowania praw mniejszości etnicznych i religijnych w Kurdystanie, który nie jest na Bliskim Wschodzie zjawiskiem powszechnym. Pełnomocnik KRG zauważa, że Bliskim Wschód przeżywa obecnie kryzys, a jego przejawem jest między innymi niski stan ochrony praw człowieka, Kurdystan jest chlubnym wyjątkiem. Wyjątkowość kurdyjskiego systemu ochrony praw człowieka znajduje potwierdzenie w przepisach prawnych, w obecnie obowiązującej konstytucji, jak również w projekcie nowej ustawy zasadniczej. Fenomen kurdyjskiej mozaiki religijno etnicznej dopełnia utrwalona przez wieki w społeczeństwie atmosfera tolerancji oraz liczne instytucje chroniące mniejszości.

Ziyad Raoof w swoim eseju wspomina także o kurdyjskim wkładzie w ochronę praw człowieka poprzez udzielanie schronienia irackim chrześcijanom, uchodźcom z Syrii oraz z irackich prowincji pogrążonych w konfliktach i opanowanych przez Państwo Islamskie. Kurdowie pomagają potrzebującym niezależnie od faktu, że 1,8 miliona uchodźców stanowi ogromne obciążenie dla infrastruktury i krajowego budżetu, a na froncie walki z ISIS zginęło wielu Peszmergów.

Książka „Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym” jest rezultatem międzynarodowej konferencji „Systemu ochrony praw człowieka”, która miała miejsce w kwietniu 2016 roku w Warszawie, a Ziyad Raoof był jednym z prelegentów.

W tym roku odbyła się następna, już dziewiąta edycja konferencji o prawach człowieka. Pełnomocnik KRG ponownie w niej uczestniczył wraz z licznym gronem naukowców i ekspertów praw człowieka. Ziyad Raoof będzie współautorem kolejnej książki wydanej w przyszłym roku.