Ziyad Raoof o środowisku w Kurdystanie na Forum EKOZAKOPANE 2017

Ziyad Raoof był gościem specjalnym eksperckiego Forum Energetyka i Środowisko w Zakopanem poświęconego problematyce ochrony środowiska w Polsce i na świecie, na którym przedstawił wykład oraz prezentację multimedialną zatytułowaną „Środowisko w Regionie Kurdystanu- zagrożenia i pozytywne zjawiska”.

Pełnomocnik KRG rozpoczął swoje wystąpienie od podkreślenia, że Region Kurdystanu jest obszarem bardzo bogatym przyrodniczo, a niepodległy Kurdystan chce wykorzystać ten atut i stać się nie tylko przyjaznym dla mieszkańców, ale również atrakcyjnym celem podróży turystów. W następnej części wykładu Ziyad Raoof opowiadał o zagrożeniach dla kurdyjskiej przyrody: widocznych do dziś skutkach działań irackiego wojska (miny, skażenie bronią chemiczną), o małych rafineriach działających niezgodnie ze standardami ochrony środowiska, a także o rosnącej ilości odpadów i problemie zanieczyszczenia powietrza.

Lecz oprócz wyliczenia niebezpieczeństw, Pełnomocnik KRG wspominał też o pozytywnych inicjatywach związanych z ochroną kurdyjskiej przyrody, między innymi o rozwijanych programach ochrony dzikich zwierząt (m.in. niedźwiedzi i lampartów), rosnącej liczbie organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska a także o coraz większej trosce o parki i obszary zielone w największych miastach kurdyjskich.

Ziyad Raoof wyraził także otwartość Regionu Kurdystanu na skorzystanie z polskich doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i na współpracę z polskimi firmami zajmującymi się m.in. energią odnawialną, recyklingiem i oczyszczaniem ścieków.

Udział w Forum EKOZAKOPANE był dla Ziyada Raoofa okazją do rozmów z innymi ważnymi uczestnikami konferencji: posłami, przedstawicielami władz samorządowych, organizacji ekologicznych oraz przedsiębiorcami. Dyskusjom w eksperckim gronie towarzyszył bogaty program kulturalny oraz wystawienniczy.