Ziyad Raoof otworzył swoim przemówieniem IX Konferencję MENA Między Wschodem a Zachodem- laboratorium bliskowschodnie

18 października na uniwersytecie Collegium Civitas w Warszawie odbyła się dziewiąta edycja konferencji „MENA między wschodem a Zachodem”. Przemówienia inauguracyjne wygłosili: Ziyad Raoof- Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce oraz Mahmoud Khalifa- ambasador Palestyny w Polsce. Później odbyły się 4 dyskusje panelowe: „Współczesne zagrożenia- między Wschodem a Zachodem”, „Bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a prawa człowieka”, „laboratorium północnej i środkowowschodniej Afryki- geopolityka”, „współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w Azji”.

Ziyad Raoof w swoim wystąpieniu nawiązał do dwóch ważnych wydarzeń, które miały miejsce rok temu w Kurdystanie: referendum niepodległościowe 25 września i agresja na Kirkuk i tzw. tereny sporne z 16 października. Pełnomocnik KRG mówił o ważnej roli Regionu Kurdystanu w stabilizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa dla Bliskiego Wschodu. Potwierdzeniem tego była skuteczna walka z ISIS, oraz wydarzenia po aneksji Kirkuku i tzw. terenów spornych przez iracką armię i szyicką milicję. Od momentu ataku ISIS na Irak kurdyjscy Peszmergowie skutecznie bronili tych terenów i zapewniali wszystkim bezpieczeństwo. Teraz, kiedy ich brakuje, ISIS znów staje się tak groźne na tych ziemiach, że całe miejscowości wyludniają się, bo ich mieszkańcy uciekają ze strachu przed terrorystami. Ziyad Raoof zakończył wystąpienie konkluzją, że kurdyjskie władze będą dążyć do partnerskich relacji z Bagdadem i wspólnie działać na rzecz stabilności Iraku, ale kwestia niepodległości pozostaje dalej aktualna, gdyż każdy naród ma prow do samostanowienia.

Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce objęło też patronat nad konferencją.