Ziyad Raoof na „kawie dyplomatycznej” z lubelskimi przedsiębiorcami i samorządowcami

Pełnomocnik KRG w Polsce został zaproszony przez Lubelski Klub Biznesu na „kawę dyplomatyczną”. To cykliczne spotkania zagranicznych dyplomatów z lubelskimi przedsiębiorcami mającymi na celu promowanie nowych kierunków inwestycji zagranicznych.

Ziyad Raoof miał wystąpienie wzbogacone prezentacją multimedialną zatytułowaną „Region Kurdystanu i jego wielki potencjał współpracy gospodarczej”. Pełnomocnik KRG przedstawił podstawowe informacje o Regionie Kurdystanu, najważniejsze fakty z najnowszej historii kraju, obecną sytuację polityczną, a przede wszystkich zaprezentował kurdyjska gospodarkę. Opowiadał o przyjaznym klimacie dla zagranicznych inwestorów, a także o ożywieniu gospodarczym, które rozpoczęło się kilka miesięcy temu. Szerzej omówił sektory kurdyjskiej gospodarki szczególnie interesujące dla polskich przedsiębiorców- naftowy, rolno-spożywczy i turystyczny. Przypomniał też, że lubelscy biznesmeni mają już przetarte szlaki, ponieważ polsko-kurdyjskie kontakty polityczno-gospodarcze rozwijają się od kilkunastu lat.

Oprócz przedsiębiorców w „kawie dyplomatycznej” wzięli również udział dziennikarze (Ziyad Raoof udzielił wywiadu dla Radia „Plus”) oraz przedstawiciele władz samorządowych zainteresowani współpracą nie tylko gospodarczą, ale również kulturalną.