Ziyad Raoof na konferencji „odpowiedzialność i rozwój”

Pełnomocnik KRG w Polsce został zaproszony i wziął udział w międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialność i Rozwój. Postępowe postulaty dla Europy i świata”, która odbyła się 25 kwietnia w Warszawie. Organizatorami wydarzenia była Fundacja „Amicus Europae” oraz Europejska Fundacja Studiów Postępowych stanowiąca think-tank europejskiej lewicy. W wydarzeniu wzięło udział wielu ważnych gości, m.in. byli premierzy Austrii, Belgii, Słowenii i Polski.

Konferencja rozpoczęła się przedstawienia raportu „Najpierw człowiek i ziemia- nowa agenda na rzecz globalnego postępu” przygotowanego pod kierunkiem obecnego na konferencji Pascala Lamy’ego- byłego komisarza europejskiego ds. handlu oraz dyrektora generalnego Światowej Organizacji Handlu. Następnie odbyły się dwa panele dyskusyjne, na których dyskutowano o priorytetach rozwoju w XXI wieku- ekologii, prawach kobiet, demokracji, opiece społecznej. Na konferencji głos zabrał także Ziyad Raoof, który zadał pytanie, jaki program względem Bliskiego Wschodu ma europejska lewica, ponieważ, jak zwrócił uwagę Pełnomocnik KRG, problemy Bliskiego Wschodu, jak terroryzm, czy migracje, już od dłuższego czasu dotyczą też Europy i całego świata. Paneliści konferencji zwracali uwagę, że przyczynami tych problemów są m.in. deficyt demokracji i uzależnienie od wydobycia ropy.

 

Po obradach Ziyad Raoof miał okazję do rozmowy m.in. z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, z Ireneuszem Bilem- prezesem fundacji „Amicus Europae”, a także z Aldo Amati ambasadorem Włoch w Polsce.