W Warszawie upamiętniono ofiary Anfal oraz ludobójstwa jezydów

W rocznicę Anfal Barzanich Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce zorganizowało w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie specjalne wydarzenie upamiętniające Anfal Barzanich, wszystkich Kurdów zabitych w operacji Anfal, w bombardowaniu chemicznym Halabdży, jak również pomordowanych jezydów.

Spotkanie pod nazwą „Anfal a inne akty ludobójstwa: różne okoliczności, jedno oblicze” składało się z projekcji dwóch filmów dokumentalnych, seminarium naukowego, oraz koncertu muzyki kurdyjskiej. W obchodach wziął udział przedstawiciel polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, a także korpus dyplomatyczny, dziennikarze, kurdyjska diaspora oraz wielu Polaków, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o ludobójstwie Anfal.

Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem gości przez Ziyada Raoofa Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce oraz minutą ciszy ku czci ofiar Anfal, pomordowanych jezydów oraz wszystkich Peszmergów poległych podczas walki z terroryzmem. Następnie zebrani obejrzeli wyprodukowany przez Biuro KRG w Polsce film dokumentalny na temat Anfal. Wypowiadał się w nim m.in. Yousif Azeez z rodu Barzanich, w którego rodzinie wszyscy mężczyźni zostali zamordowani, a także prof. Ireneusz Kamiński, ekspert prawa międzynarodowego.

Głównym punktem spotkania było seminarium naukowe składające się dwóch części. Pierwsza część poświęcona była Anfal. Prof. Ireneusz Kamiński w swoim wystąpieniu zatytułowanym „czym w świetle prawa był al-Anfal?” wyjaśnił dlaczego morderstwa na narodzie kurdyjskim mogą zostać zakwalifikowane w świetle prawa międzynarodowego jako ludobójstwo oraz opowiedział o tym, jakie są prawne możliwości ścigania winnych zbrodni przeciwko ludzkości. W kolejnym wystąpieniu Ziyad Raoof wymieniał działania podejmowane przez polskie przedstawicielstwo KRG na rzecz upowszechniania w Polsce prawdy o ludobójstwie Kurdów: przygotowanie ekspertyzy prawnej, doprowadzenie do współpracy ministerstwa Rząd Regionalnego Kurdystanu ds. Anfal z Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau w zakresie wymiany doświadczenia na temat ochrony dowodów ludobójstwa Anfal i polityki edukacyjnej, a także złożenie petycji w polskim parlamencie w sprawie uznania Anfal. Pełnomocnik przypomniał, że niestety uznanie Anfal jako ludobójstwo przez polski parlament zostało zablokowane decyzją ministerstwa spraw zagranicznych. Następnie Dr Renata Kurpiewska Korbut opowiedziała o reakcji społeczności międzynarodowej, informując, dlaczego świat zadziałał bardzo opieszale na fakt ludobójstwa Kurdów. Informacje na temat Anfal wywarły duże wrażenie polskich słuchaczach seminarium. Zadawali wiele pytań o okoliczności tej zbrodni, jak również o obecną sytuację w Kurdystanie.

Pomiędzy panelami dyskusyjnymi odbyła się projekcja drugiego filmu dokumentalnego poświęconego dr Osmanowi Ahmedowi Qadirowi, kurdyjskiemu artyście uwieczniającemu ludobójstwo Anfal na rysunkach i rzeźbach. Film wywołał duże wrażenie wśród widzów.

Druga część seminarium poświęcona została innym aktom ludobójstwa, jak Holocaust, Rzeź Ormian, ludobójstwo jezydów, czy masakra w Srebrenicy. Sergiusz Kowalski z Żydowskiego Stowarzyszenia Bnai Birth w swoim wystąpieniu skupił się na potrzebie troski o pamięć na temat zbrodni ludobójstwa i walki z głosami negującymi bądź pomniejszającymi zbrodnie. Z kolei dr Artur Rodziewicz zaprezentował wykład na temat ludobójstwa jezydów zatytułowany „niekończąca się tragedia” na temat przebiegu, statystyk ludobójstwa. Przypomniał także, że dramat jezydów trwa do dzisiaj, gdyż setki z nich wciąż przebywają w niewoli ISIS.

Seminarium zakończyło się ważną konkluzją: choć analizowane przypadki aktów ludobójstwa miały różne okoliczności i przyczyny, ich oblicze jest jedno- to zbrodnia przeciwko ludzkości. Na zakończenie wydarzenia odbył się koncert muzyki kurdyjskiej oraz poczęstunek.