“Rola sektora prywatnego w rozwoju gospodarki kurdyjskiej” – III konferencja gospodarcza w Erbilu

W Erbilu zakończyła się trzecia edycja dwudniowej konferencji gospodarczej (9-10 października 2016) zorganizowanej przez Kurdyjską Federację Izb Handlowych i Przemysłowych we współpracy z Rządem Regionalnym Kurdystanu pod auspicjami premiera KRG Nechirvana Barzaniego, który wygłosił mowę inaugurującą.

Pochwalił w niej rolę sektora prywatnego w stymulowaniu gospodarki Kurdystanu, podczas gdy region zmaga się z kryzysem finansowym. Premier zaznaczył, że Rząd Regionalny „wierzy, że sektor prywatny może odegrać znaczącą i ważną rolę w rozwoju, ożywieniu i dywersyfikacji gospodarki Regionu”. Premier Barzani podkreślił również, że „Rząd Regionalny Kurdystanu będzie szukać kolejnych możliwości wzmocnienia sektora prywatnego. Rząd rozważa stopniową prywatyzację niektórych usług publicznych, które zapewnią większe możliwości dla sektora prywatnego. Polityka prywatyzacyjna, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego i finansowego będzie odciążeniem dla władz regionalnych i pomoże ożywić gospodarkę Regionu Kurdystanu”.

W konferencji uczestniczyło wielu przedsiębiorców, urzędników oraz dyplomatów a także prezydent honorowy Arabskiej Izby Handlu i Przemysłu Adnan Al-Qasar.

Całe przemówienie premiera jest dostępnie na stronie internetowej kancelarii premiera.

pazdziernik-konferencja-gospodarcza