Rektorzy Nawroz University i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisali umowę o współpracy.

Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie prof. Radosław Dobrowolski przyjął na uczelni rektora Uniwersytetu Nawroz- profesora Abdulwahaba Khalida Mosa, któremu towarzyszył Pełnomocnik KRG w Polsce Ziyad Raoof.

Spotkanie zaczęło się od podpisania umowy o współpracy, nad którą obie uczelnie pracowały w ostatnich miesiącach. Umowa dotyczy współpracy naukowej i badawczej w ramach wydziałów informatyki, nauki politycznych oraz ekonomii i finansów. Uczelnie deklarują też chęć wymiany kadry akademickiej i studentów w ramach programu Erasmus +. Po podpisaniu umowy rektorzy rozmawiali o najbliższych wspólnych planach i projektach współpracy, władze UMCS zaprezentowały też uczelniane obiekty, takie jak centrum obsługi studentów zagranicznych.

Rektorzy obu uczelni podziękowali za pośrednictwo w kontaktach pełnomocnikowi Ziyadowi Raoofowi. W ostatnich latach dwukrotnie spotykał się on z władzami UMCS zachęcając do nawiązania bezpośredniej współpracy z uczelniami z Kurdystanu. Wobec zainteresowania współpracą, pełnomocnik zaaranżował bezpośredni kontakt z Uniwersytetem Nawroz, który poszukiwał pierwszej uczelni w Polsce do nawiązania współpracy. Rozmowy prowadzone przez przedstawicieli uczelni doprowadziły do przygotowania umowy oraz do osobistego spotkania.