Ziyad Raoof wraz z korpusem dyplomatycznym uczcił rozpoczęcie w Polsce „Roku Tadeusza Kościuszki”.

W Krakowie odbyła się właśnie ogólnopolska, uroczysta inauguracja „Roku Tadeusza Kościuszki”- bohatera narodowego nie tylko Polski ale też Stanów Zjednoczonych. Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce, wraz z korpusem dyplomatycznym złożył kwiaty na Rynku Głównym w Krakowie, miejscu, gdzie symbolicznie rozpoczęło się w 1794 roku powstanie kierowane przez Tadeusza Kościuszkę.

Polski parlament ogłosił 2017. rokiem Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą właśnie dwusetną rocznicą jego śmierci. Tadeusz Kościuszko urodził się w 1746 roku. Odznaczał się niezwykłym talentem w dziedzinie wojskowości. W młodości wyjechał z Polski i przez Francję dotarł do Stanów Zjednoczonych. Był jednym z bohaterów i głównych architektów zwycięstwa Amerykanów w walce o niepodległość. Otrzymał najwyższy stopień generalski i do dziś wspominany jest jako amerykański bohater narodowy.

Po zwycięskiej wojnie powrócił do Polski, która stopniowo popadała w zależność od Rosji, Prus i Austrii. W 1794 roku Tadeusz Kościuszko stanął na czele narodowego powstania. Połączone siły trzech krajów pokonały polskie wojsko, ale powstanie do dziś zajmuje ważną rolę w polskiej historii. Dzięki Kościuszce, który obiecał głębokie reformy gospodarcze i społeczne, po raz pierwszy w powstaniu masowo wzięli udział polscy chłopi.

Po stłumieniu powstania Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli, wypuszczono go po dwóch latach pod warunkiem przysięgi, że już nigdy nie wróci do Polski. Podróżował po Europie, gdzie wszędzie przyjmowano go z wielkimi honorami. Zmarł w 1817 roku w Szwajcarii.

O talentach Tadeusza Kościuszki z uznaniem wypowiadali się m.in. Jerzy Waszyngton, czy Napoleon Bonaparte. Kościuszko zapoczątkował też piękną, polską tradycję walki „za wolność naszą i waszą”- przez cały XIX wiek Polacy walczyli nie tylko o wyzwolenie własnej ojczyzny, ale też wspierali wszystkie ruchy narodowowyzwoleńcze w Europie.

 pic 2 (2)

Tadeusz_Kościuszko