Spotkanie w klubie dziennikarzy „Pod Gruszką”

W środę 13 maja Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce, wziął udział w spotkaniu w klubie dziennikarza „Pod Gruszką”, w Krakowie.

Spotkanie poświęcone było sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Kurdystanie, przede wszystkim w kontekście wojny z Państwem Islamskim, sytuacji uchodźców w Kurdystanie oraz losie chrześcijan w tym regionie.

Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce dokonał wprowadzenia do spotkania. Opowiedział o historii Kurdów, okolicznościach powstania Rządu Regionalnego Kurdystanu, zaprezentował najważniejsze informacje o Regionie Kurdystanu i o obecnej sytuacji w Regionie Kurdystanu i w Iraku.

W następnej części spotkania, trzej polscy dziennikarze- Maciej Grabysa, Witold Gadowski i Michał Król- opowiedzieli o swojej wizycie w Regionie Kurdystanu na przełomie marca i kwietnia tego roku. Przygotowują oni pierwszy polski film dokumentalny poświęcony Państwu Islamskiemu i dokonywanym przez nie prześladowaniom chrześcijan. Dziennikarze wspominali swoje rozmowy i spotkania w Kurdystanie, chwalili waleczność Peszmergów oraz opiekę, jaką chrześcijanie doznają od Kurdów.

Po wystąpieniu dziennikarzy odbyła się interesująca dyskusja poświęcona przyszłości Kurdystanu, możliwym ogłoszeniu niepodległości, a także o przyczynach narodzin i wzrostu potęgi Państwa Islamskiego.

Warto podkreślić, że spotkanie w klubie dziennikarza cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Sala była szczelnie wypełniona, przyszło blisko 80 osób. Wśród gości byli dziennikarze, przedstawiciele świata nauki, jak i zwykli ludzie zainteresowani sytuacją w Kurdystanie i na Bliskim Wschodzie.

 

(Fotografie: Jan Lorek)