„Peszmergowie walczą za nas”- refleksje Wiceprzewodniczącego europarlamentu z wizyty w Regionie Kurdystanu

„Peszmergowie walczą o Kurdystan, ale bronią też cywilizacji i kultury szeroko rozumianego Zachodu. Chronią także przed kolejnymi pogromami chrześcijan”- we wczorajszym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie”, Ryszard Czarnecki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, dokonał bardzo interesującego podsumowania swojej zeszłotygodniowej wizyty w Regionie Kurdystanu.

W artykule jego autorstwa, zatytułowanym „Peszmergowie walczą za nas”, Czarnecki opowiada o programie pobytu w Regionie Kurdystanu: spotkaniach z prezydentem Masoudem Barzanim, ministrem Falahem Mustafą oraz dowódcami Peszmergów, a także o wizytach na linii frontu walki z ISIS i w obozach uchodźców. Z dużą znajomością tematu zarysowuje też regionalny kontekst obecnej pozycji Regionu Kurdystanu, a także o podobieństwach między narodem polskim i kurdyjskim.

Przewodniczący Czarnecki kończy artykuł ważnymi konkluzjami. Zauważa, że Region Kurdystanu otrzymuje zdecydowanie zbyt mało pomocy międzynarodowej na utrzymanie ogromnej liczny uchodźców przebywających na jego terenie. Podkreśla, że im bardziej pomoże się uchodźcom na miejscu, w tym w Kurdystanie, tym mniejszy będzie exodus uchodźców do Europy. Czarnecki docenia też i wyraża wdzięczność kurdyjskim władzom i Peszmergom za ochronę mniejszości religijnych, w tym chrześcijan oraz za polityczne rozwiązania w Regionie Kurdystanu, które gwarantują obecność w parlamencie przedstawicieli mniejszości religijnych i narodowych.

Połowa artykułu jest ogólnie dostępna na stronie „Gazety Polskiej Codziennie” tutaj.

Zapraszamy też do przeczytania całego artykułu w poniedziałkowym numerze gazety.