Obchody Newroz w Warszawie

We wtorek 21 marca w Warszawie, w siedzibie Przedstawicielstwa Rządu Regionalnego Kurdystanu odbyły się główne obchody Newroz w Polsce. W warszawskiej uroczystości wzięło udział prawie sto osób: przedstawiciele władz centralnych (posłowie, przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych oraz Instytutu Pamięci Narodowej), korpusu dyplomatycznego (ambasadorowie, konsulowie i radcy z: Rosji, Bułgarii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kataru, Libanu i Panamy), wojska, duchowieństwa, środowisko akademickie z Warszawy i innych miast, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze oraz kurdyjska diaspora.

Uroczystości rozpoczęły się od wysłuchania hymnu kurdyjskiego i polskiego, a następnie Ziyad Raoof Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce wygłosił noworoczne przemówienie. Wspomniał w nim roli marca w kurdyjskiej historii, o wojnie z ISIS i o wciąż trwającym w regionie kryzysie humanitarnym. Korzystając z obecności władz centralnych i wielu dyplomatów, Ziyad Raoof mocno zaakcentował w przemówieniu coraz bardziej realne perspektywy ogłoszenia niepodległości przez Kurdystan, a także polityczne inicjatywy Biura KRG w Polsce w najbliższych miesiącach, w tym dążenie do uznania przez polski parlament zbrodni Anfal za ludobójstwo oraz apel o przyjęcie na leczenie w polskich szpitalach rannych Peszmergów. Następnie goście zostali zaproszenie na kurdyjski poczęstunek, podczas którego odbyły się rozmowy kuluarowe.

pic 4

pic 2 (3)