O nowych planach pomocy uchodźcom w Kurdystanie na spotkaniu organizacji charytatywnych w Biurze KRG w Polsce

Ziyad Raoof Pełnomocnik KRG w Polsce jak co roku ugościł na noworocznym spotkaniu przedstawicieli polskich instytucji i organizacji charytatywnych zaangażowanych w pomoc uchodźcom w Kurdystanie. Podczas spotkania wspólnie podsumowano wszystkie zeszłoroczne inicjatywy i przedstawiono nowe plany wsparcia potrzebujących. Gościem specjalnym był biskup Rabban al-Qas z Duhoku.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania gości i przemówienia Ziyada Raoofa. Przedstawił on aktualne statystyki dotyczące liczby uchodźców w Kurdystanie i ich potrzeb. Podkreślił, że zagraniczna pomoc jest dalej bardzo potrzebna ze względu na ograniczone możliwości pomocy ze strony Rządu Regionalnego Kurdystanu oraz kolejną falę uchodźców, która napływa do Kurdystanu z powodu operacji wyzwolenia Mosulu. Jednocześnie pełnomocnik KRG podziękował wszystkim za zaangażowanie w zeszłym roku mówiąc, że z pewnością przyczyniło się to do uratowania tysięcy ludzi. Ziyad Raoof poprosił też, aby przedstawiciele organizacji na bieżąco informowali Biuro KRG w Polsce o wszystkich akcjach w Regionie Kurdystanu oraz zgłaszali się jeżeli tylko będą mieli jakieś problemy lub pytania.

Jako pierwszy spośród gości głos zabrał ambasador Panamy w Polsce Enrique Zaraq. Wspominał o zeszłoroczną wizytę w Kurdystanie, gdy osobiście przekazał pomoc dla uchodźców ufundowaną przez prezydenta Panamy Juana Carlosa Varela, a także spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Rządu Regionalnego Kurdystanu. Zauważył, że Region Kurdystanu jest na Bliskim Wschodzie prawdziwą oazą spokoju i pokojowej koegzystencji różnych narodów i wyznań. Ambasador wyraził nadzieję, że w nowym roku polskie organizacje charytatywne będą działać równie prężnie jak w ubiegłym.

Następnie przemówiła Joanna Pawełek-Mendez, przedstawicielka polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Przekazała ona bardzo ważną wiadomość- w tym roku polskie władze zapowiedziały podwojenie środków na pomoc humanitarną na Bliskim Wschodzie. Przedstawicielka MSZ zapewniła, że Polska będzie wspierać Region Kurdystanu i docenia pokojową koegzystencję i różnych narodów i tolerancję religijną, które tam panują.

Później występowali po kolei przedstawiciele dziewięciu organizacji humanitarnych: Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiej Misji Medycznej, Fundacji Orla Straż, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Caritas Polska, Fundacji Anny Walczyk oraz Fundacji SOS dla życia. Każda z tych instytucji pomagała w 2016 roku potrzebującym w Kurdystanie. W nowym roku polskie organizacje planują kolejne akcje w Regionie Kurdystanu, wśród których można wymienić m.in. dostawy mleka w proszku dla dzieci, dostarczanie paczek z żywnością i odzieżą, wsparcie pieniężne, wyposażanie kurdyjskich szpitali, wysyłanie polskich lekarzy, rozdawanie darmowych leków w obozach dla uchodźców, wsparcie dla rodzin poległych Peszmergów.

Na koniec głos zabrał gość specjalny spotkania- biskup Rabban al-Qas. On również podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc charytatywną i podkreślił, że Kurdystan to miejsce gdzie wyznawcy różnych religii żyją w pokoju. Chwalił zaangażowanie Rządu Regionalnego Kurdystanu w pomoc zarówno chrześcijanom jak i uchodźcom innych wyznań. Biskup zauważył, że trzeba kontynuować pomoc dla uchodźców aby nie decydowali się na wyjazd do Europy, tylko zostali w Kurdystanie i zachowali etniczną i religijną mozaikę na tych terenach. Rabban al-Qas zdecydowanie stwierdził, że Kurdystan ze względu na panującą tam tolerancje i bezpieczeństwo zasługuje na bycie niepodległym. Biskup podkreślił też, że na terenach wyzwalanych z rąk ISIS równie ważna jak pomoc humanitarna jest działalność edukacyjna, czyli wyzwolenie ludzi z agresywnej i nietolerancyjnej ideologii wpajanej przez ISIS, odbudowa zaufania i wspólnoty. Spotkanie zakończyło się deklaracją podtrzymania kontaktów i zacieśnienia wzajemnej współpracy.

2 3 4