Polskie obchody Newroz

26 marca Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce zorganizowało w swojej siedzibie obchody Newroz. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu gości: przedstawiciele władz centralnych, w tym ministerstwa spraw zagranicznych, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie korpusu dyplomatycznego: ambasadorowie, konsulowie i konsulowie honorowi, przedstawiciele polskich uniwersytetów, organizacji charytatywnych, mediów, polscy przyjaciele spraw kurdyjskich i liczna grupa Kurdów mieszkających i studiujących w Polsce.

Na początku obchodów goście wysłuchali kurdyjskiego oraz polskiego hymnu, potem Ziyad Raoof Pełnomocnik KRG w Polsce wygłosił przemówienie. Rozpoczął od podkreślenia znaczenia miesiąca marca w historii Kurdystanu i narodu kurdyjskiego. Obfituje on zarówno w radosne, jak i bolesne rocznice, między innymi zawarcia porozumienia marcowego w 1970 rokiem między kurdyjskimi i irackimi władzami, ludobójstwa w Halandży w 1988 roku, powstania w 1991 roku. W marcu obchodzona jest rocznica urodzin oraz śmierci legendarnego kurdyjskiego przywódcy Mustafy Barzaniego, 21 marca obchodzony jest początek nowego, kalendarzowego roku kurdyjskiego.

Ziyad Raoof mówił także o rozwoju sytuacji politycznej, gospodarczej i bezpieczeństwa w Kurdystanie. Wspomniał, że obecny premier Iraku Adil Abdel Mahdi to właściwa osoba na tym stanowisku i zostały poczynione dobre kroki w kierunku normalizacji stosunków na linii Erbil-Bagdad. Pełnomocnik KRG w Polsce podziękował polskim władzom oraz innym krajom i organizacjom za pomoc finansową i humanitarną dla uchodźców w Kurdystanie oraz za wsparcie militarne dla Peszmergów podczas wojny z ISIS.

Po przemówieniu Ziyada Raoofa, Aleksandra Hanzel- wicedyrektor kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego-odczytała list od mazowieckiego marszałka Adama Struzika, który życzył pokoju i stabilizacji narodowi kurdyjskiemu oraz wyraził nadzieję wzmocnienia współpracy na linii Województwo Mazowieckie- Region Kurdystanu.

Z okazji Newroz do przedstawicielstwa KRG w Polsce dotarły też listy od innych ważnych osobistości, które nie mogły przybyć na uroczystość, między innymi od Wojewody Podkarpackiego, prezydenta Częstochowy oraz Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Po przemówieniu goście mieli okazję do rozmów kuluarowych ze Ziyadem Raoofem oraz innymi Kurdami, podziwiali też tradycyjne kurdyjskie stroje, a na znak szacunku dla naszego narodu niektórzy Polacy sami ubrali tradycyjne kurdyjskie ubranie. Wydarzenie było doskonałą okazją do zapoznania Polaków z kurdyjską tradycją i historią.