Noworoczne spotkanie w siedzibie Przedstawicielstwa Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

28 stycznia Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce zorganizowało tradycyjne noworoczne spotkanie. Jest ono okazją do podsumowania wydarzeń w Kurdystanie i w Iraku w 2019 roku, zapoznania gości z przewidywaniami sytuacji w regionie w roku 2020, jak również do podsumowania aktywności Przedstawicielstwa Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce w roku 2019 i przedstawienia planów na rok 2020.

W spotkaniu wzięło udział około pięćdziesięciu gości, między innymi przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych, prezes Krajowej Rady Notarialnej, delegacja z Krajowej Izby Gospodarczej, nowo mianowany ambasador Polski w Iraku, przedstawiciele kręgów akademickich, organizacji humanitarnych, think-tanków i ośrodków badawczych, dziennikarze, jak również przedstawiciele kurdyjskiej diaspory. Na wydarzeniu obecny był także charge d’affaires ambasady Iraku w Polsce. Na spotkanie przybyła również dyrektor biura współpracy zagranicznej urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego, która przekazała pełnomocnikowi Ziyadowi Raoofowi list od marszałka Adama Struzika. 

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Ziyada Raoofa. Mówił on o dynamicznej sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym krwawo tłumionych protestach w Iraku, groźbie odrodzenia się ISIS, ataku na Kurdów w Syrii. Z drugiej strony, Pełnomocnik podkreślił, że Region Kurdystanu pozostał oazą spokoju i stabilności, a rok 2019 był dla niego pomyślny. Jednocześnie Ziyad Raoof wspomniał o problemach, z którymi region Kurdystanu będzie borykać się w 2020: rywalizacją w Iraku między Stanami Zjednoczonymi, a Iranem, zagrożeniem ze strony ISIS, wciąż dużą liczbą uchodźców. W tym momencie Pełnomocnik KRG dziękował obecnym na spotkaniu przedstawicielom polskich organizacji humanitarnych za pomoc dla uchodźców w Kurdystanie. 

W drugiej części wystąpienia Ziyad Raoof przedstawił najważniejsze inicjatywy zrealizowane przez Przedstawicielstwo KRG w Polsce w 2019 i przedstawił plany na rok 2020. Pełnomocnik podkreślił, że miniony rok stał pod znakiem wzmocnienia współpracy polsko-kurdyjskiej, a rok 2020. wydaje się pod tym względem jeszcze bardziej obiecujący. Już w styczniu odbyła się w Polsce wizyta wysokiej rangi delegacji Rządu Regionalnego Kurdystanu, która przyniosła zapowiedź kolejnych dwustronnych spotkań.

Po przemówieniu pełnomocnika goście zostali zaproszeni na kolację z kurdyjską kuchnią i na rozmowy kuluarowe.