Noworoczne spotkanie w Przedstawicielstwie KRG w Polsce

22 stycznia Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce zorganizowało tradycyjne, noworoczne spotkanie. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele polskiego MSZ, byli i obecni posłowie do parlamentu, reprezentanci organizacji pozarządowych, dziennikarze oraz polscy sympatycy spraw kurdyjskich.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia Pełnomocnika Ziyada Raoofa, który przypomniał gościom o wydarzeniach w zeszłym roku w Kurdystanie oraz przedstawił prognozę rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie w najbliższych miesiącach. Wspomniał także o wciąż trudnej sytuacji uchodźców w Kurdystanie przytaczając aktualne statystyki. Ziyad Raoof zapoznał również zebranych z najważniejszymi inicjatywami Przedstawicielstwa KRG w Polsce zrealizowanymi w zeszłym roku oraz poinformował o planach na rok 2019. Wyraził nadzieję, że będzie to rok stojący pod znakiem wzmocnienia współpracy polsko-kurdyjskiej.

Po przemówieniu zebrani gości mieli okazję do rozmów kuluarowych. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek kuchnią kurdyjską.