Nowa książka z esejem Ziyada Raoofa

Na rynku wydawniczym pojawiła się właśnie nowa książka: „Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, to praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Jaskiernii i Kamila Spryszaka. 

Autorem jednego z esejów w książce jest Ziyad Raoof, jego tekst nosi tytuł: „Działania irackich władz, wojska i organizacji paramilitarnych w ostatniej dekadzie- łamanie konstytucji Iraku ze szczególnym uwzględnieniem praw Kurdów.”. Esej został napisany na bazie wystąpienia Pełnomocnika KRG w kwietniu 2018 roku na konferencji o prawach człowieka, która odbyła się w polskim sejmie. Region Kurdystanu był wówczas świeżo po doświadczeniach z jesieni 2017 roku, gdy po referendum niepodległościowym doszło do ataku irackiego wojska i szyickich milicji, a następnie nałożono na Region Kurdystanu szereg sankcji łamiących konstytucję.

W tekście Ziyad Raoof analizuje problemy założycielskie irackiego państwa i udowadnia, że nagminne łamanie konstytucji to problem od lat trapiący kraj, szczególnie nasilił się on za rządów premiera Malikiego. Następnie Ziyad Raoof szczegółowo opisuje praktyki łamania konstytucyjnych praw Kurdów wykazując, jakie konkretnie artykuły ustawy zasadniczej są łamane. W ostatniej części eseju Pełnomocnik podkreśla też, że problem nie dotyczy wyłącznie Kurdów, ale tez np. chrześcijan, czy kobiet. 

Od momentu objęcia stanowiska premiera Iraku przez Adila Abdul Mahdi stosunki na linii Erbil-Bagdad uległy istotnemu ociepleniu, gdyż szef irackiego rządu wykazuje autentyczną wolę powrotu do zapisów konstytucji. Jednakże znaczna cześć problemów opisanych przez Ziyada Raoofa w jego tekście nadal pozostaje aktualna.

To kolejna publikacja pod redakcją Jerzego Jaskierni i Kamila Spryszaka będąca owocem corocznych konferencji o prawach człowieka. Eseje Ziyada Raoofa były też publikowane w książce z 2018 roku („Anfal jako zbrodnia prawa międzynarodowego mająca na celu unicestwienie narodu kurdyjskiego) oraz 2017 („Region Kurdystanu Irackiego. Wyjątkowy przykład gwarantowania praw mniejszości religijnych i etnicznych na Bliskim Wschodzie”).

Książka wydawnictwa „Adam Marszałek” jest już dostępna w sprzedaży w wybranych księgarniach oraz w internecie: 

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4166-regionalne-systemy-ochrony-praw-czlowieka-70-lat-po-proklamowaniu-powszechnej-deklaracji-praw-czlowieka.html