Nowa książka z artykułem Ziyada Raoofa na temat Anfal

W Polsce ukazała się właśnie książka „Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka” pod redakcją Jerzego Jaskierni i Kamila Spryszaka. Jednym z autorów tej pracy zbiorowej jest Ziyad Raoof, który napisał esej Anfal jako zbrodnia prawa międzynarodowego mająca na celu unicestwienie narodu kurdyjskiego.

Ziyad Raoof w swoim tekście przedstawia okoliczności przeprowadzenia operacji Anfal i jej przebieg. Najwięcej miejsca poświęca precyzyjnemu wyjaśnieniu w oparciu o akty prawa i orzecznictwo międzynarodowe, dlaczego Anfal należy określać mianem ludobójstwa. W ostatniej części eseju autor pisze też o wysiłkach Rządu Regionalnego Kurdystanu oraz Przedstawicielstwa KRG w Polsce na rzecz międzynarodowego uznania tej zbrodni i upowszechnienia prawdy o niej.

Tekst opiera się na wystąpieniu Pełnomocnika KRG w Polsce na międzynarodowej konferencji „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne”, która miała miejsce w Warszawie, w dniach 24-25 kwietnia 2017.

Książka jest już dostępna w największych polskich bibliotekach, księgarniach i w internetowym sklepie wydawnictwa Adam Marszałek, którego nakładem ukazała się ta praca zbiorowa. Zapraszamy do lektury.