Amerykańsko-kurdyjska Rada Biznesu z wizytą w Regionie Kurdystanu

Minister Falah Mustafa, szef departamentu spraw zagranicznych Rządu Regionalnego Kurdystanu 13 grudnia 2016 r. przyjął z wizytą 30 przedstawicieli amerykańskich firm, którym przewodniczyła amerykańsko-kurdyjska Rada Biznesu (USKBC), w celu omówienia potencjalnych obszarów inwestycji w Regionie Kurdystanu.

Minister Mustafa podziękował Radzie za organizację wizyty i podkreślił znaczenie dalszego zaangażowania amerykańskiego sektora prywatnego w rozwój ekonomiczny Kurdystanu.  Następnie minister przedstawił filary polityki zagranicznej Rządu Regionalnego Kurdystanu, możliwości inwestycyjne w Kurdystanie, uwarunkowania polityczne, kwestie bezpieczeństwa oraz wyzwania humanitarne stojące przed Kurdystanem i Irakiem. Pokrótce omówił także relacje na linii Erbil-Bagdad.

Minister Mustafa powiedział: „Pomimo wielu wyzwań z którymi mierzy się Kurdystan, Rządowi Regionalnemu Kurdystanu udało się utrzymać stabilność i bezpieczeństwo. Region Kurdystanu pozostaje bezpieczny i jest otwarty na biznes”. Komentując plan reform gospodarczych Falah Mustafa stwierdził: „Podjęliśmy poważne i trwałe działania do wdrożenia kompleksowej reformy gospodarczej w celu okrojenia administracji rządowej, wprowadzenia dobrego systemu podatkowego, usunięcia dotacji, zwiększenia przejrzystości i osiągnięcia dywersyfikacji gospodarczej. „

Minister podkreślił możliwości inwestycyjne w Kurdystanie  i zachęcał amerykańskie firmy do zwiększania swoją obecność w regionie i wzmocnienia relacji z lokalnym sektorem prywatnym.

Członkowie delegacji dostrzegli ogromne możliwości jakie są w Kurdystanie i wyrazili gotowość do działania na rzecz odbudowania gospodarki regionu. Minister Mustafa odpowiadał na pytania dotyczące dialogu między Erbilem i Bagdadem, międzynarodowym zasięgu KRG, relacji z krajami sąsiadującymi oraz rządów w wyzwolonym Iraku.

W spotkaniu uczestniczyła również Bayan Rahman, pełnomocniczka Rządu Regionalnego Kurdytanu w USA.

Amerykańsko-kurdyjska Rada Biznesu (USKBC) jest stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Washingtonie. Jej działalność jest skupiona na wprowadzaniu ułatwień dla amerykańskich firm w regionie Kurdystanu w dziedzinie handlu oraz na wzmacnianiu relacji pomiędzy rektorem prywatnym obu krajów.