Spotkanie z ministrem edukacji Rządu Regionalnego Kurdystanu

Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof spotkał się z ministrem edukacji Rządu Regionalnego Kurdystanu- Alanem Hamą Saeed Salihem. Wśród tematów poruszonych na spotkaniu była m.in. polsko-kurdyjska współpraca w kwestii reformy systemu szkolnictwa zawodowego w Regionie Kurdystanu, a także programy stypendialne polskich władz, z których mogą korzystać także kurdyjscy studenci.

Ziyad Raoof przebywa w czerwcu 2021 z wizytą w Regionie Kurdystanu, odbywając serię spotkań z ministrami i oficjelami Rządu Regionalnego Kurdystanu.