Spotkanie w sprawie rozwoju współpracy kulturalnej między Regionem Kurdystanu, a miastem Krakowem

Ziyad Raoof pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce odbył spotkanie z Robertem Piaskowskim- doradcą prezydenta miasta Krakowa ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie dziedzictwa kulturowego Krakowa 

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach dalszego zintensyfikowania trwającej od prawie trzech dekad kurdyjskiej aktywności kulturalnej w mieście Krakowie. Władze Krakowa, mocno akcentujące wielokulturowe dziedzictwo miasta, są chętne do popularyzacji sztuki kurdyjskiej. Wpisuje się to w podjętą ostatnio strategię promocji miasta na Bliskim Wschodzie. Wśród możliwych sposobów zintensyfikowania kontaktów wspominano m.in. o programach stypendialnych, współpracy teatrów, zespołów muzycznych.  

Ziyad Raoof i Robert Piaskowski rozmawiali też o wymianie doświadczeń w zarządzaniu sektorem kultury i współpracy eksperckiej, m.in. na gruncie Organizacji Światowych Miast Dziedzictwa, do której należy zarówno Erbil, jak i Kraków. 

Uczestnicy spotkania zadeklarowali podtrzymanie kontaktów.