Wykład i spotkanie z władzami na Uniwersytecie Wrocławskim

30 maja Pełnomocnik KRG w Polsce Ziyad Raoof został zaproszony do wystąpienia na Uniwersytecie Wrocławskim i spotkania z władzami uczelni.

Wykład Ziyada Raoofa zatytułowany „Region Kurdystanu i jego rola na Bliskim Wschodzie” odbył się na Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego w obecności władz uczelni, kadry naukowej, samorządu studenckiego i studentów.

Podczas swojego wystąpienia Pełnomocnik przybliżył historię Kurdystanu w XX wieku oraz najnowsze dzieje Regionu Kurdystanu i jego uprawnienia zawarte w irackiej konstytucji. Mówił o inwazji ISIS, kryzysie humanitarnym, referendum niepodległościowym, ataku na Kurdystan w 2017, jak i o ociepleniu na linii Erbil-Bagdad. Jednocześnie przypomniał, jakie są wciąż nierozwiązane problemy we wzajemnych stosunkach. Przedstawił też argumenty świadczące o niezwykle istotnej roli Regionu Kurdystanu na Bliskim Wschodzie. Na koniec odpowiadał na pytania studentów.

Po wykładzie Ziyad Raoof został zaproszony na obiad z władzami uczelni i rozmawiał o polsko-kurdyjskiej współpracy akademickiej.