Kurdyjscy studenci z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego zebrali się w biurze KRG w Polsce

Jak zwykle z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce zaprosiło wszystkich uczących się na polskich uczelniach studentów ze wszystkich części Kurdystanu. Na spotkanie ze Ziyadem Raoofem Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce przybyło kilkudziesięciu studentów. Obecni byli również zasłużeni przedstawiciele kurdyjskiej diaspory w Polsce ze wszystkich części Kurdystanu (w tym Pan Ali Ghafour- od 54 lat w Polsce, jeden z najbardziej doświadczonych aktywistów kurdyjskich za granicą oraz dr Fadhil Saied – znany warszawski lekarz). Na spotkanie przybyła także Pani Rezan z ambasady Iraku w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości i przemówienia Pełnomocnika KRG w Polsce Ziyada Raoofa. Przedstawił on zebranym obecną sytuację w Regionie Kurdystanu. Apelował do studentów, aby swoją postawą i naukowymi wysiłkami godnie reprezentowali Kurdystan na swoich uczelniach. Przypomniał, że już wielu Kurdów ukończyło studia w Polsce, a zdobyte wykształcenie pozwoliło im podjąć atrakcyjną pracę. Ziyad Raoof podkreślił, że przedstawicielstwo KRG w Polsce jest zawsze chętne do pomocy i udzielania rad kurdyjskim studentom.

Następnie głos zabrał Pan Ali Ghafour, który wspominał historię swojego przyjazdu do Polsce i swoje wysiłki w Polsce na rzecz sprawy kurdyjskiej już od lat 60. XX wieku. Podkreślał, że obecnie kurdyjscy studenci mają o wiele szersze możliwości zagranicznych studiów. Później odbyła się dyskusja wszystkich gości na tematów różnych aspektów życia i studiowania w Polsce.

Na zakończenie Ziyad Raoof zaprosił obecnych na poczęstunek. Była to okazja do kontynuowania rozmów, wymiany kontaktów oraz zgłaszania przez studentów pracownikom biura KRG różnych problemów i pytań związanych z pierwszymi tygodniami nauki i mieszkania w Polsce.