Kurdyjsko-iracka delegacja akademicka z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

W poniedziałek 14 stycznia delegacja z uniwersytetów z Regionu Kurdystanu i z Iraku zrzeszonych w organizacji Iraqi Scientific Management Business Society odwiedziła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Dzień rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie odbyło się z spotkanie z prof. Adamem Jelonkiem- Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. Internacjonalizacji, któremu towarzyszyły dr Marta Najda-Janoszka z Wydziału Zarządzania i Administracji UJ oraz dr Karolina Rak z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Na tym spotkaniu do kurdyjsko-irackiej delegacji dołączył też Ziyad Raoof Pełnomocnik KRG w Polsce.  Rozmowy dotyczyły współpracy naukowej, wymiany doświadczeń oraz możliwości zawarcia umów o współpracy. Prof. Adam Jelonek wspominał też swoją wizytę w Erbilu złożoną w pierwszych dniach nowego roku.