Biskup Rabban i Pełnomocnik Ziyad Raoof na serii spotkań z polskimi politykami

Przedostatniego dnia pobytu w Polsce Biskup Rabban wraz z Pełnomocnikiem KRG Ziyadem Raoof odbyli serię spotkań z polskimi politykami w celu poinformowania ich o trudnej sytuacji uchodźców w Kurdystanie, a także o losie bliskowschodnich chrześcijan.

Seria spotkań rozpoczęła się od wizyty w polskim parlamencie i rozmowy z członkami „parlamentarnego zespołu ds. ochrony chrześcijan na świecie”, który reprezentowali senatorowie: Robert Mamątow (przewodniczący zespołu), prof. Michał Seweryński oraz Jan Filip Libicki. Biskup Rabban zrelacjonował sytuację na miejscu w Kurdystanie, szczególnie dużo informacji poświęcając uchodźcom oraz chrześcijanom. Apelował o wsparcie dla nich aby dać im nadzieję, zapewnić o solidarności Europy z nimi i odwieść od narastających chęci wyjazdu z Bliskiego Wschodu, co definitywnie zniszczyłoby istniejącą tam od tysięcy lat mozaikę religijno-etniczną. Biskup zaprosił polskich polityków do złożenia wizyty w Kurdystanie. Senatorowie z uwagą wysłuchali wystąpień biskupa Rabbana oraz Ziyada Raoofa. Przekonywali, że Polska chce zwiększać pomoc, a zarówno los uchodźców jak i chrześcijan głęboko leży im na sercu.

Drugie spotkania odbyło się z Beatą Kempą- minister ds. pomocy humanitarnej. Specjalnie utworzone stanowisko w polskim rządzie ds. uchodźców jest wyrazem rosnącego zaangażowania Polski w te sprawy. Minister wspominała o stale rosnących kwotach przeznaczanych przez Polską na pomoc, a także o organizacjach i instytucjach przez które realizowane są projekty pomocowe. Ziyad Raoof w rozmowie z minister przytoczył szereg statystyk na temat obecnej, trudnej sytuacji humanitarnej w Kurdystanie. Minister poprosiła, aby Przedstawicielstwo KRG było w stałym kontakcie z jej resortem i przysyłało na bieżąco statystyki z Kurdystanu i informacje o najpilniejszych potrzebach. Z kolei biskup Rabban przedstawił konkretne propozycje projektów, w które mogłaby włączyć się polska strona, zaproponował utworzenie punktu medycznego dla dzieci i osób starszych, a także uruchomienie stypendiów dla zdolnych uczniów-uchodźców w Kurdystanie. Beata Kempa bardzo pozytywnie oceniła te propozycje. Poprosiła o więcej informacji i plany budynku, który byłby punktem opieki medycznej i ujawniła, że ministerstwo prowadzi zaawansowane rozmowy z jedną z uczelni wyższych w Warszawie, która przyjmowałaby na naukę zdolnych studentów z Bliskiego Wschodu, w tym z Kurdystanu.

Popołudniu w siedzibie przedstawicielstwa KRG z Biskupem Rabbanem i ze Ziyadem Raoofem spotkał się Kornel Morawiecki- marszałek senior i poseł na sejm. Wizyta przebiegała w ciepłej atmosferze, Kornel Morawiecki obejrzał wystawę zdjęć „cierpienie i nadzieja” oraz wspominał swoją wizytę w Kurdystanie we wrześniu zeszłego roku, gdy był międzynarodowym obserwatorem referendum niepodległościowego. Z uwagą wysłuchał relacji biskupa i pełnomocnika KRG o trudnej sytuacji uchodźców i chrześcijan. Tak samo jak senatorowie i minister Kempa, zapowiedział wzmożenie wysiłków na rzecz pomocy potrzebującym w Kurdystanie.