Przedstawiciel KRG w Polsce zabiega o połączenie lotnicze między Erbilem, a Warszawą

Ziyad Raoof Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce  miał spotkanie z władzami Polskich Linii Lotniczych LOT w celu omówienia możliwości uruchomienia połączenia lotniczego (pasażerskiego i cargo) między Warszawą, a Erbilem przez LOT. 

Przed spotkaniem przedstawicielstwo KRG w Polsce z pomocą specjalisty z branży lotniczej przygotowało raport na temat ruchu lotniczego i międzynarodowych połączeń lotniska w Erbilu. Raport zawierał też argumenty na rzecz utworzenia nowego połączenia. Mogłoby być ono ważnym czynnikiem rozwoju politycznych, gospodarczych i naukowych relacji polsko- kurdyjskich. 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele PLL LOT (członek zarządu Stefan Malczewski, dyrektor ds. siatki połączeń Robert Ludera, specjalista ds. planowania połączeń Kamil Galicki) po długiej rozmowie ze Ziadem Raoofem i po zapoznaniu się z raportem zgodzili się, że propozycja jest interesująca. LOT rozpocznie analizę szans na otwarcie nowego połączenia.