Pełnomocnik KRG w Polsce

Ziyad Raoof- Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

 

Raoof_Ziyad

Urodził się w Erbilu, w Kurdystanie Irackim, w 1956 roku. Tam też rozpoczął swoją edukację, którą kontynuował aż do zakończenia Liceum i zdania matury. W czasach licealnych brał czynny udział w działaniach młodzieżowych i partyjnych organizacji opozycyjnych. W wyniku represji reżimu Saddama Husseina w roku 1977 był zmuszony do ucieczki z ojczyzny do Turcji. W latach 1978 -1985 studiował na Uniwersytecie im. Patrice Lubumby w Moskwie i uzyskał stopień magistra prawa. Zdobył dyplom nauczyciela języka rosyjskiego dla obcokrajowców oraz dyplom tłumacza języka rosyjskiego. W 1986 roku przyjechał do Polski, rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1990 roku rozpoczął działalność gospodarczą prowadzeniem restauracji na Zamku w Przegorzałach. Stworzył sieć hoteli i restauracji „ZR Hotele i restauracje w zabytkach”. Pieczołowicie i z dużym zaangażowaniem czasu i chęci, jako właściciel Dworu w Tomaszowicach, Zespołu Dworsko-Parkowego w Bobrku i zabytkowego zamku Biskupów Kamieńskich w Karlinie poświęca się rewitalizacji i odbudowie zabytków kultury polskiej.

Działalność polityczna:

Od 2004 roku jest Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Wkłada duży wysiłek w rozwój stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy Kurdystanem a Polską. Był inicjatorem i organizatorem wielu wizyt delegacji kurdyjskich do Polski i delegacji polskich do Kurdystanu na szczeblach rządowych i samorządowych, przedsiębiorców i Izb Gospodarczych. Efektem było podpisanie umowy współpracy i partnerstwa między Województwem Małopolskim i Regionem Kurdystanu. Pomyślnie rozwijają się również kontakty z Kurdystanem kolejnych polskich regionów- Województwa Wielkopolskiego i Województwa Dolnośląskiego. Działania Ziyada Raoofa mające na celu promocję potencjału polskiej gospodarki i możliwości jej wykorzystania dla rozwoju Kurdystanu doprowadziły do zaliczenia Polski przez kurdyjskie władze do grona istotnych partnerów gospodarczo-politycznych. W wyniku zaproszeń do Polski wielu delegacji naukowych, między innymi Ministra Szkolnictwa Wyższego  Rządu Regionalnego Kurdystanu, doprowadził do umieszczenia dwudziestu jeden polskich uczelni na liście Human Capacity Development Programme prowadzone przez kurdyjskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Oznacza to, że władze rekomendują studentom z Kurdystanu przyjazd na te uczelni i funduje stypendia.

 

Działalność kulturalno-naukowa:

Od czasów studenckich do roku 2010 uczestniczył aktywnie w tworzeniu kultury studenckiej i akademickiej zasiadając we władzach Stowarzyszenia Centrum Kultury Rotunda. Jako członek zarządu brał czynny udział w kierowaniu tą instytucją, która organizowała największe wydarzenia kulturalne w Krakowie tj. Przegląd Kabaretów Paka, Festiwal Jazz Juniors, Festiwal Piosenki Studenckiej, festiwal filmowy Etiuda & Anima i wiele innych. Był i nadal jest sponsorem tych wydarzeń. Jest założycielem i dyrektorem Kurdyjskiego Centrum Informacji i Dokumentacji, które od 1992 roku przybliża Polakom historię i kulturę narodu kurdyjskiego. We współpracy między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Muzeum Narodowym, Stowarzyszeniem Willa Deciusza, Akademią Muzyczną i Wydawnictwem ZNAK organizował wiele imprez kulturalnych i konferencji naukowych, w których uczestniczyli wybitni naukowcy, politycy, artyści i ludzie kultury, również z Kurdystanu i innych krajów Bliskiego Wschodu. Z jego inicjatywy w 2003 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i trzema Uniwersytetami w Kurdystanie (Salahaddin, Duhok, Sulejmanija). Dzięki niej kilkunastu studentów kurdyjskich mogło pobierać naukę i ukończyć studia w Polsce. Obecnie wykorzystują nabytą wiedzę w rozwijaniu wielu dziedzin nauki w swojej ojczyźnie. Także w 2003 roku, w ramach festiwalu kultury kurdyjskiej, zorganizował wystawę współczesnej sztuki kurdyjskiej, która na koniec roku otrzymała od Ministra Kultury tytuł najlepszej wystawy roku. W marcu 2014 roku organizował „Kurdyjski Miesiąc w Krakowie” z powodzeniem promując kurdyjską kulturę i historię. Ziyad Raoof co roku jest również gospodarzem Newrozu- kurdyjskiego nowego roku. Wspiera i promuje również kulturę i sztukę polską oraz światową poprzez organizowanie i sponsorowanie wydarzeń kulturalnych. Miedzy innymi coroczne wystawy zbiorowe „Tomaszowice Art Meeting” organizowane przy współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, „Barwy Małopolski” we współpracy z galerią „ U Jaksy” w Miechowie, „Malarstwo i rękodzieło ukraińskie” oraz wystawy indywidualnych artystów polskich i zagranicznych tj. Leszek Dudka, Jerzy Kędziora, Aleksander Żywiecki, Małgorzata Karp-Soja, Yoshiko Tsuboushi z Japonii, Vladimir Gazowič ze Słowacji, Igor Piačka ze Słowacji i wielu innych. Od 2011 roku we Dworze w Tomaszowicach organizuje corocznie Targi Sztuki „Kraków Art Expo”, które ze względu na niepowtarzalną atmosferę przyciągają wielu artystów i galerii z Polski i Świata. Jest kolekcjonerem i miłośnikiem sztuki. Z jego zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2012 roku została zorganizowana wystawa „ Witold Chomicz –Przypomnienie”. Jest producentem filmu o krakowskiej artystce malarce Janinie Kraupe-Świderskiej pt.„ Chcę być malarką…”, którego premiera odbyła się w lutym 2013 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

 

Inne funkcje i obowiązki:

  • Członek zarządu Fundacji Zdrowie Dziecka na rzecz Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie
  • Członek Zarządu Fundacji Międzynarodowego Centrum Kultury
  • Członek Rady Muzeum Narodowego w Krakowie na okres 2012-2016,

 

Uhonorowany wieloma nagrodami w tym:

  • Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa (2002 rok).
  • Medal „Honoris Gratia” przyznany przez prezydenta Krakowa w 2011 roku za zasługi dla miasta Krakowa w tym w szczególności na rzecz rozwoju kultury.
  • Medal przyznany od samorządu województwa małopolskiego „ za szczególny wkład w rozwój województwa małopolskiego” (2012 rok).
  • Medal 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków za mecenat nad sztuką.
  • Medial „Vive L’art!” Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego (2014 rok).