Historia Biura KRG w Polsce

Przedstawicielstwo Rząd Regionalnego Kurdystanu w Polsce rozpoczęło działalność 25 grudnia 2004 roku. Premier Nechirvan Barzani wydał wówczas decyzję o mianowaniu Ziyada Raoofa Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Oficjalne otwarcie Biura Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce miało miejsce w marcu 2005 w Krakowie. W otwarciu wzięli udział liczni znamienici goście: Ambasador Iraku w Polsce dr Walid Shiltag, konsulowie generalni USA, Rosji, Ukrainy, Węgier, Słowacji. konsul honorowy Brazylii, przedstawiciele armii, środowiska akademickiego oraz członkowie kurdyjskiej i irackiej diaspory.

Pierwsze polsko- kurdyjskie kontakty na wysokim szczeblu, w których nawiązaniu brało udział Biuro Pełnomocnika KRG, miały miejsce w 2005 roku, kiedy to polska delegacja na czele z premierem Markiem Belką oraz ministrami: spraw zagranicznych Adamem Rotfeldem, obrony narodowej Jerzym Szmajdzińskim i kultury Waldemarem Dąbrowskim, a także ambasadorem Polski w Iraku Ryszardem Krystosikiem odwiedziła Erbil i spotkała się z prezydentem Masoudem Barzanim i premierem Nechirvanem Barzanim.

barzani i ziyad raoof

Spotkanie premierów: Marka Belki i Nechirvana Barzaniego, którym towarzyszy Pełnomocnik KRG w Polsce Ziyad Raoof oraz Minister Kultury Waldemar Dąbrowski

Przez lata przedstawicielstwo KRG w Polsce położyło niewątpliwe zasługi na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych. Biuro organizowało liczne wizyty w Polsce ministrów Rządu Regionalnego Kurdystanu, spotkania z przedstawicielami władz centralnych i regionalnych, dwustronne konferencje i debaty.

Najbardziej konkretnymi dowodami rozwoju współpracy są oficjalne dokumenty. Województwo Małopolskie podczas polityczno- naukowo- biznesowej misji do Regionu Kurdystanu w listopadzie 2011 roku podpisało deklarację o współpracy z Regionem Kurdystanu. Małopolscy przedsiębiorcy zawarli z kolei umowę o współpracy między Jurajską Izbą Gospodarczą a Izbą Przemysłowo- Handlową w Erbilu. Wzajemne kontakty rozwijają się bardzo pomyślnie. Przynajmniej raz do roku mają miejsce wzajemne wizyty i rewizyty przedstawicieli Kurdystanu i Małopolski. Ożywione są również kontakty Województwa Wielkopolskiego z Regionem Kurdystanu. Zainteresowanie współpracą deklarują kolejne jednostki samorządowe, m.in. Województwo Dolnośląskie, Województwo Opolskie, Województwo Śląskie, miasto Częstochowa.

W 2014 roku Biuro zostało oficjalnie przeniesione do Warszawy

Niezwykle owocna jest również wspierana przez Biuro Pełnomocnika KRG polsko- kurdyjska współpraca naukowa. W 2004 roku trzy uniwersytety Kurdystanu Irackiego: Salahaddin, Sulejmani i Dohuk zawarły umowę o współpracy i wymianie naukowej z Uniwersytetem Jagiellońskim. Nasza placówka wspierała powstanie Pracowni Studiów Kurdyjskich w ramach Instytutu Orientalistyki UJ. W 2007 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarł umowy z Uniwersytetem Salahaddin i Sulejmani. Z kolei w listopadzie 2012 roku, podczas wizyty w Regionie Kurdystanu polskiej delegacji, doszło do podpisania umowy o współpracy Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu w Duhoku. Dzięki tej kooperacji, wielu kurdyjskich studentów zdobyło na polskich uniwersytetach tytuły magisterskie i doktorskie.

Obecnie 21 polskich uczelni wyższych jest wpisanych na listę Human Capacity Development Programme (HCDP) prowadzoną przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Rządu Regionalnego Kurdystanu. Oznacza to, że kurdyjskie władze rekomendują swoim studentom naukę na tych uczelniach i fundują programy stypendialne. Regularnie odbywają się także wzajemne wizyty naukowców z obu krajów oraz organizacji studenckich. Zainteresowanie kurdyjskich studentów nauką w Polsce rośnie z roku na rok.

Krg in Poland

Podpisanie umowy o współpracy między Województwem Małopolskim a Regionem Kurdystanu. Od lewej: ówczesny ambasador RP w Iraku Stanisław Smoleń, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Minister Przemysłu i Handlu KRG Sinan Celebi

Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce realizuje również wiele inicjatyw promujących polsko-kurdyjską współpracę kulturalną. Największe wydarzenia ostatnich miesięcy to:

Kurdyjski Miesiąc w Krakowie. Przez cały marzec 2014 Przedstawicielstwo KRG promowało Erbil jako stolicę turystyki 2014 oraz kurdyjską kulturę i historię w specjalnym kurdyjskim pawilonie w Galerii Bronowice w Krakowie poprzez wystawę zdjęć i kulturalne inicjatywy. W każdy weekend organizowane były specjalne wydarzenia: koncerty, kurs języka kurdyjskiego, warsztaty tańca, warsztaty kuchni kurdyjskiej, wykłady o kurdyjskiej literaturze, o tradycjach weselnych, projekcje kurdyjskich filmów, wystawa o Mustafie Barzanim, spotkanie upamiętniające zbrodnię w Halabja.  Kurdyjski Miesiąc odbił się szerokim echem, zarówno w polskich, jak i w kurdyjskich mediach.

Wystawa Cytadela w Erbilu- historia i dziedzictwo. W maju 2014 w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie miał miejsce wykład dyrektora Wysokiej Komisji ds. Rewitalizacji Cytadeli w Erbilu Dary al-Yaqoobi oraz wystawa zdjęć cytadeli. Wystawa była elementem ogólnoeuropejskiej trasy promującej kandydaturę tego zabytku do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Starania te zakończyły się sukcesem. 21 czerwca cytadeli została przyjęta na listę. Krakowskie wydarzenie można więc potraktować jako jeden z elementów, który przyczynił się do końcowego sukcesu kandydatury.

Wizyta w Polsce Bahmana Ghobadiego. W maju 2014 roku Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce zaprosiło do Polski Bahmana Ghobadiego- najsłynniejszego kurdyjskiego reżysera filmowego. Kurdyjskie przedstawicielstwo, zorganizowało we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim otwarte spotkanie z reżyserem, a także pomogło nawiązać mu kontakty z instytucjami i osobami z polskiej branży filmowej. Z rekomendacji naszej placówki Bahman Ghobadi zasiadł także jako członek jury w Międzynarodowym Festiwalu Niezależnego Kina Off Plus Camera w Krakowie.

takbetaddress.com sibbet90.site shirbet.info sashasobhani.org jetbet90.info/ hotbetdonya.org fazbet.co enfejbaz.vip betforwardaddress.com b90.games 1xbetaddress.com sitepablobet.vip sitehazarat.vip sitelivebet.vip sitetaktik.vip google twitter

ثبت نام در سایت پیش بینی فوتبال سایت شرط بندی سایت شرط بندی با واریز مستقیم سایت رولت بازی رولت سایت شرط بندی بازی رولت FaceBook