Delegacja Rządu Regionalnego Kurdystanu na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Delegacja Rządu Regionalnego Kurdystanu na czele z ministrem planowania Ali Sindim, któremu towarzyszył Pełnomocnik KRG w Polsce Ziyad Raoof, wzięła udział w międzynarodowym Forum Ekonomicznym. W tym roku głównym tematem Forum były rozważania nad nowym kształtem Europy i świata w obliczu narastających wyzwań.

W panelu otwierającym wystąpili prezydenci Polski, Gruzji i Macedonii. Na konferencji obecni byli także premierzy, ministrowie, posłowie, dziennikarze, naukowcy i przedsiębiorcy z Europy, Stanów Zjednoczonych Azji i Afryki. W tegorocznej, dwudziestej siódmej edycji wzięła udział rekordowa liczba gości – prawie 4 tysiące z 53 krajów.

Trzydniowe Forum Ekonomiczne w Krynicy było dla kurdyjskiej delegacji niezwykle owocne pod kątem ważnych spotkań z wpływowymi polskimi politykami. Miały miejsce rozmowy z posłami każdej partii zasiadającej w polskim parlamencie, w tym z przewodniczącymi klubów poselskich: Stanisławem Terleckim z Prawa i Sprawiedliwości, Sławomirem Neumannem z Platformy Obywatelskiej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Katarzyną Lubnauer z partii „Nowoczesna”.

Podczas tych spotkań minister i pełnomocnik KRG dokładnie wyjaśniali dlaczego właśnie teraz władze Regionu Kurdystanu zdecydowały się na referendum oraz jakie są następne kroki po referendum. Posłowie byli szczególnie zainteresowani tym, jak na referendum zareaguje Bagdad, sąsiednie kraje oraz Stany Zjednoczone. Pełnomocnik KRG rozwiewał ich obawy przed konfliktem zbrojnym i podkreślał, że niepodległy Kurdystan to szansa dla Europy na wiarygodnego partnera, demokratycznego, chroniącego mniejszości etniczne i religijne, a dla Bliskiego Wschodu będzie to czynnik stabilizujący. Parlamentarzyści zgodzili się, że Kurdowie przeżywają teraz szczególnie ważny i korzystny dla nich moment dziejowy. Wyrażali poparcie dla kurdyjskich aspiracji oraz przedstawili kilka propozycji na poruszenie tematyki kurdyjskiej w polskim parlamencie, podkreślali też potrzebę zaproszenia na referendum zagranicznych obserwatorów. Pierwszym rezultatem rozmów odbytych na Forum Ekonomicznym była konferencja prasowa 12 września w sejmie, na której Kornel Morawiecki (Marszałek Senior polskiego parlamentu, poseł, przewodniczący ugrupowania „Wolni i Solidarni) wystąpił wraz ze Ziyadem Raoofem i poparł referendum oraz niepodległościowe dążenia irackiego Kurdystanu.

Równie ważne były spotkania z dziennikarzami polskich gazet, telewizji i portali internetowych. Zaowocowały one deklaracjami serii wywiadów i artykułów na temat nadchodzącego referendum niepodległościowego.

Podczas pobytu na Forum Ekonomicznym Ali Sindi i Ziyad Raoof spotkali się również z Jackiem Krupą Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Minister Ali Sindi rozpoczął spotkania od przekazania marszałkowi pozdrowienia i podziękowania za zaproszenie na Forum od prezydenta Masouda Barzaniego. Minister wyraził radość z faktu obecności na Forum już trzeci raz, mogąc uczestniczyć w wymianie idei i poglądów. Ali Sindi podziękował Małopolsce za lata wsparcia, szczególnie o charakterze humanitarnym. A następnie dokładnie zarysował sytuację ostatnich lat w Kurdystanie. Jacek Krupa życzył Kurdystanowi udanego referendum, wyraził zrozumienie dla kurdyjskich aspiracji, gdyż Polska też przez lata musiała walczyć o niepodległości i ponowił deklarację gotowości Małopolski do kontynuowania pomocy humanitarnej. Na zakończenie Ali Sindi zaprosił Marszałka do złożenia wizyty w Kurdystanie.

Jak co roku Forum Ekonomiczne stanowiło okazję nie tylko do politycznych rozmów, ale również do udziału w interesujących panelach dyskusyjnych

Minister planowania Ali Sindi był gościem gospodarczego panelu „National Competitive Strategies in European Inter-Regional Cooperation” w którym uczestniczyli także były wicepremier i minister finansów Polski prof. Grzegorz Kołodko, przedstawicielka ministerstwa spraw zagranicznych Słowacji oraz naukowcy i eksperci ekonomiczni z USA, Rosji, Ukrainy. Minister zabrał głos jako przedstawiciel kraju stanowiącego zewnętrzny czynnik wpływu na sytuację w Europie. Podkreślił, że Kurdystan jest oazą stabilności na Bliskim Wschodzie, przedstawił atuty gospodarcze Regionu Kurdystanu, lecz przypomniał także o roli Kurdystanu w udzielaniu schronienia uchodźcom, a tym samym w zmniejszeniu ich presji na Europę. Ali Sindi podkreślił, iż stabilność Kurdystanu leży w interesie Europy. Minister wspomniał o nadchodzącym referendum i wyraził opinię, że Region Kurdystanu może być regionalnym centrum dla relacji biznesowo-gospodarczych.

Ziyad Raoof uczestniczył z kolei w panelu dyskusyjnym: „Polityczny Islam w Europie, czy możliwy jest dialog?”. W swoim wystąpieniu przekonywał, że pokojowy islam jest możliwy, a Kurdystan to dobry przykład: w pokoju koegzystują wyznawcy różnych wyzwań, a dla irackich chrześcijan Kurdystan stał się bezpiecznym azylem, do osiedlania się w Kurdystanie zaapelował do nich sam prezydent Barzani. Ziyad Raoof wyraził pogląd, że problem nie leży w islamie, tylko w radykalizmie. Islam jest ofiarą radykalizmu. Jako przykład skutecznego rozwiązania problemu Ziyad Raoof podał przykład z irackiego Kurdystanu. Kilkanaście lat temu pojawili się tam islamscy radykałowie wspierani przez sąsiednie kraje, ale szybka reakcja władz zatrzymała ich działalność. Pełnomocnik KRG wyraził pogląd, że Europa powinna wesprzeć niepodległość Kurdystanu, który jest oazą pokojowej koegzystencji wyznań. Głos w dyskusji zabrał też obecny na sali minister planowania KRG Ali Sindi. Podkreślił konieczność reformy muzułmańskiej edukacji- tak jak to uczyniono już w Kurdystanie- oraz potrzebę odcięcia międzynarodowego wsparcia finansowego dla radykałów. Minister wspominał, że w tolerancyjnym Kurdystanie kościoły chrześcijańskie są budowane za rządowe pieniądze.

Pełnomocnik KRG zabrał także głos w dyskusji panelowej poświęconej nowym liderom i nowym wyzwaniom w międzynarodowej polityce. Panel odbył się w ciekawym składzie polityczno-dziennikarsko-eksperckim (m.in. z udziałem byłego premiera Czech Mirka Topolanka). Prowadząca panel Prof. Emanuela del Re z Włoch dyskutując o nowych wyzwaniach poruszyła także tematykę kurdyjską i poprosiła Ziyada Raoofa o zabranie głosu. Wspomniał on wówczas o zasługach Kurdystanu i Peszmergów w zwalczaniu ISIS, ochronie uchodźców i stabilizowania Bliskiego Wschodu apelując o uznanie niepodległego Kurdystanu