Kornel Morawiecki – poseł i Marszałek Senior polskiego parlamentu na konferencji prasowej popiera powstanie niepodległego Kurdystanu

12 września podczas konferencji prasowej w polskim parlamencie Kornel Morawiecki- marszałek senior polskiego parlamentu, poseł i przewodniczący ugrupowania „Wolni i Solidarni” wyraził poparcie dla referendum niepodległościowego i powstania niepodległego Kurdystanu.

Kornel Morawiecki mówił o kluczowej roli Kurdów w walce z terroryzmem i radykalizmem, pomocy udzielanej uchodźcom i skutecznie funkcjonującym modelu pokojowego współżycia różnych wyznań i grup etnicznych, bardzo dziś potrzebnym na Bliskim Wschodzie.

Wraz z Kornelem Morawieckim na konferencji prasowej wystąpił Ziyad Raoof- Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Dodał on, że po stu latach trudnych i tragicznych doświadczeń egzystencji Kurdów w ramach Iraku Kurdowie przekonali się, że nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie w irackim państwie, gdzie nagminnie łamana jest konstytucja oraz wszelkie polityczne porozumienia dotyczące wspólnego rządzenia. W związku z tym Kurdowie dążą do utworzenia niepodległego państwa, które może być elementem stabilizującym Bliski Wschód i miejscem pokojowego współistnienia różnych wyznań i grup etnicznych. Poinformował dziennikarzy o referendum niepodległościowym na całym obszarze Kurdystanu irackiego i podkreślił, że po pozytywnym wyniku referendum iraccy Kurdowie chcą pokojowo i w dialogu z rządem w Bagdadzie, sąsiadami i społecznością międzynarodową ogłosić niepodległość.

Po konferencji prasowej Ziyad Raoof rozmawiał w parlamencie z kilkoma posłami i senatorami różnych partii apelując o przychylność względem sprawy kurdyjskiej.

Konferencja prasowa w sejmie to jeden z elementów intensywnej kampanii polityczno-medialnej Pełnomocnika KRG w Polsce przed referendum. Ziyad Raoof odbył już kilka spotkań z posłami i przewodniczącymi klubów parlamentarnych, lobbował na rzecz sprawy kurdyjskiej na międzynarodowym Forum Ekonomicznym oraz udzielił szeregu wywiadów telewizyjnych oraz prasowych. Kampania będzie kontynuowana w najbliższych dniach.