Irakijka Hanaa Edwar laureatką Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello

25 października w Krakowie odbyła się gala wręczenia Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello- Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Ambasady Brazylii w Polsce, Ambasady Szwecji w Polsce oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Nagrodę otrzymują organizacje oraz osoby działające na rzecz pokojowego współistnienia społeczeństw, religii i kultur.

Laureatką nagrody została Hanaa Edwar. To wybitna prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka, praw kobiet, demokracji i wolności słowa. Już od lat 60. XX wieku walczy o demokrację i przestrzeganie praw człowieka w Iraku. Pod koniec lat 70. schroniła się w Kurdystanie i walczyła wraz z Peszmergami przeciwko Saddamowi Hussajnowi. Współzałożycielka i działaczka stowarzyszenia Al-Amal zajmującego się m.in. promocją zrównoważonego rozwoju i ochroną praw człowieka, a także Obywatelskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Konstytucji oraz Iraqi Women’s Network,. Jest wielkim autorytetem dla obrońców praw człowieka na całym Bliskim Wschodzie

Wielokrotnie nagradzano ją za swoje zaangażowanie, m.in. w 2011. otrzymała tytuł „Rzecznika Praw Człowieka” od UNAMI (misji ONZ w Iraku), a w 2013 wyróżniono ją tytułem „Najwybitniejszej Kobiety Świata Arabskiego” (nagroda od Fundacji TAKREEM), jednocześnie za swoją niezłomną postawę nie raz grożono jej śmiercią. Nagrodzenie irackiej działaczki na rzecz praw kobiet jest szczególnie istotne w tym roku, gdy w Bagdadzie dochodzi do serii głośnych morderstw na kobietach, radykalizacji społecznych nastrojów, a kraj wstrząsany jest gwałtownymi protestami.

Oprócz Hany Edwar nagrodę otrzymał również Basil Kerski oraz Międzyreligijna Rada Albanii. Basil Kerski to działacz kultury, publicysta i politolog o irackich korzeniach. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Działa na rzecz pokoju, szczególnie polsko-niemieckiego pojednania. Zaś w skład Między-religijnej Rady Albanii wchodzą zwierzchnicy kościołów katolickiego prawosławnego i muzułmańskiego. Dzięki ich współpracy Albania jest krajem, gdzie pokojowo koegzystują wyznawcy różnych religii.

W tym roku odbyła się jubileuszowa, 15. edycja wręczenia Polskiej Nagrody im. Sergio de Mello. Kapituła tej nagrody od początku z dużą uwagą odnosi się do sytuacji na Bliskim Wschodzie i wielokrotnie wyróżniała osoby oraz organizacje działające w tej części świata. Rok temu nagrodę otrzymała Fundacja Barzaniego, a w poprzednich latach m.in. Staffan de Mistura, Bernard Kouchner, czy UNAMI.

Jak co roku na galę zaproszony był Ziyad Raoof- Pełnomocnik KRG w Polsce, który osobiście pogratulował laureatom.