Premier

Premier Nechirvan Idris Barzani

ImageThumb

Nechirvan Idris Barzani został mianowany premierem Rządu Regionalnego Kurdystanu 7 marca 2012 roku. Wcześniej piastował on stanowisko premiera w dwóch kolejnych gabinetach w latach 1999-2009, a w roku 1996 objął funkcję wicepremiera.

Nechirvan Barzani urodził się w 1966 w górskiej wiosce Barzan. Jest wnukiem Mustafy Barzaniego, legendarnego przywódcy Kurdów, założyciela Demokratycznej Partii Kurdystanu (KDP). Jego ojciec, Idris Barzani, również był członkiem KDP.

W 1975 roku Nechirvan Barzani wraz z rodziną i tysiącami Kurdów zmuszony był uciekać przed represjami partii Baas z Iraku do Iranu. Podążając za przykładem swojego ojca i dziadka, aktywnie zaangażował się w działalność polityczną i szybko piął się w hierarchii liderów KDP.

Na dziesiątym kongresie KDP w 1989 roku dołączył do kierownictwa partii. Podczas trzynastego kongresu w grudniu 2010 został jej wiceprzewodniczącym.

Nechirvan Barzani jest żonaty, ma trzech synów i dwie córki. Porozumiewa się w języku kurdyjskim, perskim, angielskim i częściowo arabskim. Interesuje się kurdyjską i perską poezją.