Premier

Masrour Barzani

Urodził się w 1969 roku. 10 lipca został wybrany przez Parlament Kurdystanu na stanowisko premiera.

Przed nominacją na szefa rządu Masrour Barzani piastował stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa Regionu Kurdystanu (Kurdistan Region Security Council- KRSC), instytucji koordynującej kwestie bezpieczeństwa Regionu Kurdystanu w czasie wojny z ISIS, która przyczyniła się do obrony kraju przed terrorystami oraz zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa prześladowanym mniejszościom, w tym chrześcijanom.

Już w wieku 16 lat wstąpił w szeregi Peszmergów, walcząc z Wojskami Saddama Husajna w 1988 i w 1991 roku.

Kształcił się w Kurdystanie, w Iranie, odbył kurs językowy w Londynie, ukończył American University w Waszyngtonie. 

W 1998 powrócił do Kurdystanu i wstąpił w szeregi Demokratycznej Partii Kurdystanu, w 2010 roku na 13. kongresie Partii został wybrany do kierownictwa tego ugrupowania. W 2012 roku Masoud Barzani nominował go na szefa Rady Bezpieczeństwa Regionu Kurdystanu

W 2005 założył Fundację Barzaniego (Barzani Charity Foundation BCF)- największą organizację charytatywną w Regionie Kurdystanu niosącą pomoc uchodźcom, wewnętrznie przesiedlonym i ubogim. Jest także przewodniczącym rady fundatorów American University Kurdistan (AUK)

Żonaty, ma czworo dzieci (trzech synów i córkę), mówi w językach kurdyjskim, perskim i angielskim. W wolnym czasie maluje, jeździ konno i pływa.