Departament Współpracy Zagranicznej

DFR- Department of Foreign Relations

Od 1992 roku w Rządzie Regionalnym Kurdystanu działało Ministerstwo ds. Pomocy Humanitarnej, które odpowiadało za politykę zagraniczną i sprawowało nadzór nad międzynarodowymi przedstawicielstwami KRG. We wrześniu 2006 roku Rząd Regionalny Kurdystanu powołał w miejsce ministerstwa ds. pomocy humanitarnej Departament Współpracy z Zagranicą (Department of Foreign Relations- DFR).

 

Struktura Organizacyjna DFR

  • Dyrekcja ds. Stosunków Międzynarodowych – odpowiedzialna za bieżące stosunki z innymi krajami i ich przedstawicielstwami na terenie Kurdystanu.
  • Dyrekcja ds. Międzynarodowych Przedstawicielstw KRG- odpowiedzialna za współpracę z zagranicznymi przedstawicielstwami KRG. Pośredniczy w ich relacjach z innymi ministerstwami KRG.
  • Dyrekcja ds. Organizacji Międzynarodowych- odpowiedzialna za relacje KRG z ONZ i innymi międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
  • Dyrekcja ds. Protokołów i Delegacji- organizacja wizyt w Kurdystanie oficjalnych delegacji zaproszonych przez KRG
  • Dyrekcja ds. Prawnych- ratyfikacje umów i dokumentów, usługi prawne dla kurdyjskich obywateli.
  • Dyrekcja ds. Mediów i Komunikacji- kontakty z mediami, wyrażanie oficjalnych stanowisk władz KRG, prowadzenie oficjalnej strony internetowej KRG.
  • Dyrekcja ds. Finansów i Administracji- odpowiedzialna za aspekt organizacyjny- finanse, zatrudnienie itp.

 

Kluczowe zadania Departamentu Współpracy Zagranicznej

(określone w dekrecie nr 143 Rady Ministrów Rządu Regionalnego Kurdystanu):

 • Wzmacnianie relacji Rządu Regionalnego Kurdystanu z innymi krajami w dziedzinie polityki, kultury, spraw społecznych, gospodarki i rozwoju.

• Nadzór nad zagranicznymi przedstawicielstwami Rządu Regionalnego Kurdystanu.

• Ułatwianie działalności zagranicznych misji w Regionie Kurdystanu oraz dążenie do promowania bilateralnych relacji Regionu.

• Nadzorowanie wizyt zagranicznych delegacji w Regionie Kurdystanu.

• Ratyfikowanie i uwierzytelnianie dokumentów oraz pełnomocnictw dla obywateli Regionu.

• Dopilnowywanie, aby komunikaty KRG zostały odebrane przez międzynarodową społeczność – prowadzenie oficjalnej strony internetowej KRG, wzmacnianie relacji z zagranicznymi mediami.

• Koordynacja współpracy z działającymi na terenie Kurdystanu agencjami ONZ oraz międzynarodowymi organizacjami.

• Współpraca i koordynacja kontaktów z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i zagranicznymi inwestorami.

• Organizacja kontaktów KRG z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacyjnej Republiki Iraku.