Departament Współpracy Zagranicznej

DFR- Department of Foreign Relations

Od 1992 roku w Rządzie Regionalnym Kurdystanu działało Ministerstwo ds. Pomocy Humanitarnej, które odpowiadało za politykę zagraniczną i sprawowało nadzór nad międzynarodowymi przedstawicielstwami KRG. We wrześniu 2006 roku Rząd Regionalny Kurdystanu powołał w miejsce ministerstwa ds. pomocy humanitarnej Departament Współpracy z Zagranicą (Department of Foreign Relations- DFR).

 

Struktura Organizacyjna DFR

  • Dyrekcja ds. Stosunków Międzynarodowych – odpowiedzialna za bieżące stosunki z innymi krajami i ich przedstawicielstwami na terenie Kurdystanu.
  • Dyrekcja ds. Międzynarodowych Przedstawicielstw KRG- odpowiedzialna za współpracę z zagranicznymi przedstawicielstwami KRG. Pośredniczy w ich relacjach z innymi ministerstwami KRG.
  • Dyrekcja ds. Organizacji Międzynarodowych- odpowiedzialna za relacje KRG z ONZ i innymi międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
  • Dyrekcja ds. Protokołów i Delegacji- organizacja wizyt w Kurdystanie oficjalnych delegacji zaproszonych przez KRG
  • Dyrekcja ds. Prawnych- ratyfikacje umów i dokumentów, usługi prawne dla kurdyjskich obywateli.
  • Dyrekcja ds. Mediów i Komunikacji- kontakty z mediami, wyrażanie oficjalnych stanowisk władz KRG, prowadzenie oficjalnej strony internetowej KRG.
  • Dyrekcja ds. Finansów i Administracji- odpowiedzialna za aspekt organizacyjny- finanse, zatrudnienie itp.

 

Kluczowe zadania Departamentu Współpracy Zagranicznej

(określone w dekrecie nr 143 Rady Ministrów Rządu Regionalnego Kurdystanu):

 • Wzmacnianie relacji Rządu Regionalnego Kurdystanu z innymi krajami w dziedzinie polityki, kultury, spraw społecznych, gospodarki i rozwoju.

• Nadzór nad zagranicznymi przedstawicielstwami Rządu Regionalnego Kurdystanu.

• Ułatwianie działalności zagranicznych misji w Regionie Kurdystanu oraz dążenie do promowania bilateralnych relacji Regionu.

• Nadzorowanie wizyt zagranicznych delegacji w Regionie Kurdystanu.

• Ratyfikowanie i uwierzytelnianie dokumentów oraz pełnomocnictw dla obywateli Regionu.

• Dopilnowywanie, aby komunikaty KRG zostały odebrane przez międzynarodową społeczność – prowadzenie oficjalnej strony internetowej KRG, wzmacnianie relacji z zagranicznymi mediami.

• Koordynacja współpracy z działającymi na terenie Kurdystanu agencjami ONZ oraz międzynarodowymi organizacjami.

• Współpraca i koordynacja kontaktów z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i zagranicznymi inwestorami.

• Organizacja kontaktów KRG z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacyjnej Republiki Iraku.

takbetaddress.com sibbet90.site shirbet.info sashasobhani.org jetbet90.info/ hotbetdonya.org fazbet.co enfejbaz.vip betforwardaddress.com b90.games 1xbetaddress.com sitepablobet.vip sitehazarat.vip sitelivebet.vip sitetaktik.vip google twitter

ثبت نام در سایت پیش بینی فوتبال سایت شرط بندی سایت شرط بندی با واریز مستقیم سایت رولت بازی رولت سایت شرط بندی بازی رولت FaceBook