Wizyta delegacji Rządu Regionalnego Kurdystanu w Warszawie i Poznaniu

W dniach 15-18 stycznia Polskę odwiedziła wysokiej rangi delegacja Rządu Regionalnego Kurdystanu. Na jej czele stali: minister rolnictwa i zasobów wodnych- Begard Dlshad Shukralla, szef KRG Board of Investment w randze ministra Dr Mohammed Shukri wiceprezes Kurdystańskiej Federacji Izb Przemysłowo- Handlowych Soran Abubakir. Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce przygotowało program tej wizyty.

Czterodniowy pobyt stał pod znakiem wielu owocnych rozmów. Wizyta rozpoczęła się w Warszawie. Pierwsze spotkanie odbyło 15 stycznia się w ministerstwie rolnictwa, gdzie kurdyjską delegację przyjął wiceminister Szymon Giżyński wraz z głównym lekarzem weterynarii Bogdanem Konopką i przedstawicielką Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na spotkaniu tym kurdyjskiej delegacji towarzyszył też Charge d’affaires ambasady Iraku w Polsce- Hussein al-Safi, który dzień wcześniej osobiście powitał delegację na lotnisku w Warszawie. Rozmowy przebiegły w dobrej i konstruktywnej atmosferze, strona kurdyjska zapoznała ministra z kondycją rolnictwa i całej gospodarki w Regionie Kurdystanu oraz przedstawiła na jakich polach mogłaby rozwijać współpracę z Polską. Szczególne zainteresowanie budzi polskie know-how w zakresie modernizacji rolnictwa oraz rozwoju eksportu

Wiceminister rolnictwa bardzo pozytywnie odniósł się do propozycji współpracy. Podkreślił gotowość do organizacji wizyt studyjnych, zaprosił kurdyjską delegację na kolejne targi rolne, które w 2020 odbędą się w Polsce, zaoferował m.in. udostępnienie na targach specjalnego kurdyjskiego stoiska. Szymon Giżyński wyraził przekonanie, że to spotkanie otworzyło nowy rozdział we wzajemnej współpracy.  

15 stycznia miało też miejsce spotkanie w ministerstwie żeglugi morskiej i gospodarki śródlądowej, gdzie kurdyjską delegację przyjęła wiceminister Anna Moskwa oraz zespół biura współpracy zagranicznej. Minister Begard Dlshad Shukralla zaczęła spotkanie od zaprezentowania stanu zasób wodnych Regionu Kurdystanu. Przedstawiła też konkretne propozycje współpracy: wymiana doświadczeń w zakresie ochrony bezpieczeństwa wodnego kraju, zaproszenie dla polskich firm do udziału w kontraktach na budowy tam i zapór wodnych, współpraca w branży rybołówstwa. Ze szczególnym zainteresowaniem ze strony kurdyjskiej spotkały się informacje Minister Anny Moskwy na temat powołania w Polsce państwowej spółki realizującej wszystkie inwestycje dotyczące zasobów wodnych, jak również osiągnięcie kompleksowej regulacji wszystkich przepisów prawa wodnego. Spotkanie zakończyło się deklaracją podtrzymania kontaktów i chęci organizacji kolejnych wizyt studyjnych.

Na koniec pierwszego dnia wizyty delegacji Charge d’affaires ambasady Iraku w Polsce zaprosił delegację na uroczystą kolację.

16 stycznia miały miejsc dwa wydarzenia związane z Krajową Izbą Gospodarczą, którą od października 2019 łączy umowa o współpracy z Kurdystańską Federacją Izb Przemysłowo Handlowych 

W południe prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski i dyrektor biura współpracy międzynarodowej Jerzy Drożdż gościli kurdyjską delegację w siedzibie KIG. Prezes rozpoczął spotkanie od wspomnienia październikowej wizyty i zadeklarował, że w roku 2020 KIG postara się zorganizować kolejną misję handlową do Kurdystanu. Następnie kurdyjska delegacja przedstawiła sektory gospodarcze, w których inwestycje ze strony polskich firm byłyby szczególnie pożądane. 

Popołudniu delegacja kurdyjska została zaproszona do udziału w organizowanym przez KIG dyplomatycznym otwarciu roku 2020. W kuluarach wydarzenia delegacja miała okazję do rozmów z ważnymi gośćmi, między innymi z wiceministrem rozwoju Krzysztofem Mazurem, czy z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem. Minister Begard Dlshad Shukralla udzieliła też wywiadu dla telewizji Polonia. Wieczorem delegacja pojechała do Poznania.

Dzień 17 stycznia rozpoczął się spotkaniem z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim. Po przedstawieniu przez minister rolnictwa i prezesa Zarządu Inwestycji Rządu Regionalnego Kurdystanu potencjału gospodarczego Regionu Kurdystanu, wicemarszałek Grabowski szczegółowo przedstawił stan rolnictwa w Wielkopolsce. Prezentacja potencjału rolnego województwa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem strony kurdyjskiej. Minister wyraziła chęć kontynuacji współpracy i wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie tego, jak wielkopolska wieś przekształciła się w miejsce, gdzie mieszkańcy dalej chcą mieszkać i pracować. Spotkanie zakończyło się też zaproszeniem delegacji na kolejne wydarzenia do Wielkopolski, między innymi na targi „Smaki Regionów” we wrześniu 2020.

Od razu po spotkaniu delegacja pojechała na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich na targi rolne „Polagra-premiery”. Przed otwarciem imprezy delegacja została powitana przez zarządzającą targami Grupę MTP-prezesa Premysława Trawę i wiceprezes Elżbietę Roeske, goście został zapoznani z kompetencjami spółki i realizowanymi przez nią zadaniami.

Po udziale w ceremonii otwarcia, kurdyjska delegacja rozpoczęła zwiedzanie targów. Wiele produktów, szczególnie maszyn rolnych polskich firm, spotkało się z dużym zainteresowaniem, przedstawiciele ministerstwa rolnictwa KRG wymieni się kontaktami z przedstawicielami handlowymi kilku firm. Na terenie targów odbyło się też spotkanie z władzami Wielkopolskiej Izby Rolnej, szczegółowo zapoznali oni delegację z atutami wielkopolskiego rolnictwa, ale też problemami, z którymi się mierzy.

Następnie delegacja złożyła wizytę w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo Handlowej, gdzie gości przyjął prezes Wojciech Kruk. On również wyraził zainteresowanie rozwojem współpracy między firmami z Wielkopolski i Regionu Kurdystanu. Obie strony spotkania przedstawiły potencjał gospodarczy regionów i szczególnie obiecujące sektory współpracy.

Wieczorem 17 stycznia delegacja została przyjęta na uroczystej kolacji przez Jacka Bogusławskiego, członka zarządu województwa wielkopolskiego. Towarzyszyli mu przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednym z głównych tematów rozmowy był rozwój współpracy akademickiej.

18 stycznia rozpoczął się od wizyty delegacji Rządu Regionalnego Kurdystanu w biogazowni trzeciej generacji działającej w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym „Przybroda”. Wizyta w zakładzie i późniejsze rozmowy na temat inwestowania w nowoczesne źródła energii zostały uznane przez delegację za bardzo owocne. Następnie w miejscowości Śmiłowo delegacja odwiedziła firmę spożywczą SemCo, zarekomendowaną przez województwo wielkopolskie jako przykład firmy z branży rolnej udanie łączącej tradycję z nowoczesnością. Dzień zakończył się obiadem w gospodarstwie agroturystycznym Gryszczeniówka. Idea agroturystyki, nie rozpowszechniona jeszcze w Kurdystanie, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony delegacji z Kurdystanu. Przez cały dzień delegacji towarzyszył wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz przedstawiciele departamentu rolnictwa i rozwoju wsi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.