Dług wobec przyjaciół – Ziyad Raoof dla Gazety Bankowej

Rozmowa z Pełnomocnikiem KRG w Polsce Ziyadem Raoofem o okolicznościach przyjazdu do Polski, sytuacji w Kurdystanie oraz o obiecujących perspektywach gospodarczych stojących przez Regionem Kurdystanu