Katolicki Uniwersytet Lubelski otwarty na współpracę z kurdyjskimi uczelniami i na przyjmowanie kurdyjskich studentów

Pełnomocnik KRG Ziyad Raoof spotkał się w Lublinie z ks. Prof. Antonim Dębińskim- Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozmowa przebiegała w bardzo dobrej atmosferze i zakończyła się obiecującymi deklaracjami.

Na początku spotkania Ziyad Raoof zapoznał rektora z sytuacją na Bliskim Wschodzie, Iraku i w Kurdystanie, przybliżając także los chrześcijan- prześladowanych w Iraku, znajdujących swobodę i bezpieczeństwo w Kurdystanie. Następnie opowiedział o kurdyjskim sektorze edukacji. Podkreślił, że uniwersytety z Regionu Kurdystanu są bardzo otwarte i chętne na współpracę z uczelniami z Europy, w tym z Polski. Między uczelniami z obu krajów zostało podpisane już kilka umów o współpracy.

Rektor wyraził zainteresowanie, aby także Katolicki Uniwersytet Lubelski nawiązał kontakty z kurdyjskimi uniwersytetami, w tym z Katolickim Uniwersytetem w Erbilu. Ziyad Raoof opowiadał także o chrześcijanach z Kurdystanu przyjeżdżających do Polski dzięki stypendium polskiego MSZ. Prof. Antoni Dębiński zadeklarował, że KUL także jest otwarty na rozmowy dotyczące przyjęcia studentów z Kurdystanu. Uczestnicy spotkania zgłosili też chęć wzajemnego uczestnictwa w naukowych i kulturalnych wydarzeniach organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.  

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 roku. To najstarsza uczelnia wyższa w Lublinie i jedna z najstarszych w Polsce. KUL stanowi jeden z najważniejszych polskich ośrodków myśli katolickiej, ale obecnie oferuje też szeroką ofertę studiów nie związanych z religią.

25.05.2018, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Spotkanie Rektora KUL z Rektora z Ziyadem Raoofem, szefem Przedstawicielstwa Regionalnego Kurdystanu w Polsce
Fot. Tomasz Koryszko/KUL

25.05.2018, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Spotkanie Rektora KUL z Rektora z Ziyadem Raoofem, szefem Przedstawicielstwa Regionalnego Kurdystanu w Polsce
Fot. Tomasz Koryszko/KUL