Fundacja Barzaniego otrzymała nagrodę im. Sergio de Mello

W tych burzliwych dniach dla Kurdystanu, z Polski napłynęła radosna wiadomość. Dziś podczas uroczystej gali w Krakowie Fundacja Barzaniego została laureatem Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka. Laureaci otrzymali statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową ufundowaną przez Sponsorów.

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.  Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą wysocy Przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, Ministerstw Spraw Zagranicznych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze praw człowieka, Fundatorów Nagrody oraz Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza. Na gali obecni byli przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych instytucji. Kandydaturę BCF do nagrody zgłosił w czerwcu Ziyad Raoof- Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

Podczas gali wręczenia nagród laudację na cześć Fundacji Barzaniego wygłosił Henryk Woźniakowski, prezes Instytutu Znak. Przedstawił obecnym na gali osiągnięcia laureatów, szczególnie podkreślając ich zasługi w walce z kryzysem humanitarnym i opieką nad 1,8 miliona uchodźców, którzy znaleźli w Kurdystanie schronienie przed terrorem ISIS, wojną w Syrii i niepokojami w Iraku oraz wysiłki na rzecz wzmacniania w Regionie Kurdystanu społeczeństwa obywatelskiego, pokojowego współistnienia różnych wyznań i grup etnicznych.

Po wręczeniu nagrody głos zabrał Musa Ahmad dyrektor Fundacji Barzaniego. Powiedział on o najważniejszych inicjatywach podejmowanych przez BCF na rzecz pomocy uchodźcom i pokojowego współistnienia mozaiki religijno etnicznej, która tworzy społeczeństwo Regionu Kurdystanu. Przypomniał dziedzictwo komisarza Sergio de Mello, którego upamiętnia nagroda. Musa Ahmad odwołał się również do obecnej sytuacji w Kurdystanie, w tym do nowej fali uchodźców, mieszkańców Kirkuku i okolic. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz pomocy potrzebującym i wsparcie pokojowego dialogu w regionie. Dziękował też wszystkim, którzy głosowali za nagrodzeniem fundacji i za działania Pełnomocnika Ziyada Raoofa. W piątek Ziyad Raoof urządza w Krakowie uroczystą kolację na cześć laureatów.