Ziyad Raoof mówił podczas międzynarodowej konferencji naukowej o Anfal jako zbrodni prawa międzynarodowego

W dniach 24-25 kwietnia w Warszawie, w siedzibie polskiego parlamentu, odbyła się IX edycja Międzynarodowej konferencji naukowej o prawach człowieka, w tym roku pod hasłem „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny-specyfika regionalna- uwarunkowania realizacyjne”. To jedna z większych tego typu konferencji w Polsce, w której wzięło udział kilkudziesięciu naukowców i obrońców praw człowieka, w tym wielu przedstawicieli zagranicznego środowiska akademickiego.

Jednym z uczestników konferencji był Ziyad Raoof- Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce, który w ramach zespołu dyskusyjnego „mechanizmy ochrony praw człowieka w systemach politycznych, a standardy międzynarodowe” przedstawił wykład zatytułowany „Anfal jako zbrodnia prawa międzynarodowego mająca na celu unicestwienie narodu kurdyjskiego”.

Pełnomocnik KRG rozpoczął swoje wystąpienie od przybliżenia uczestnikom sytuacji Kurdów w XX wieku: nadziei na niepodległość po pierwszej wojnie światowej, rozbioru kurdyjskich ziem, a później trudnej egzystencji w ramach Iraku. Następnie przedstawił przebieg operacji Anfal i jej tragiczne konsekwencje. W kluczowej części wykładu Ziyad Raoof wyjaśnił, dlaczego działania irackich wojsk względem Kurdów ponad wszelką wątpliwość można zakwalifikować jako ludobójstwo. Zgodnie z rozwijaną przez dekady wykładnią prawa międzynarodowego- czyn kwalifikowany jako ludobójstwo musi łączyć się z zamiarem unicestwienia w całości lub w części grupy  ze względu na narodową, etniczną, rasową lub religijną przynależność jej członków. Operacja Anfal w pełni pasuje do tej definicji. W ostatniej części wykładu Ziyad Raoof przedstawił działania podejmowane przez Rząd Regionalny Kurdystanu w celu międzynarodowego uznania ludobójstwa Anfal oraz inicjatywy Biura KRG w Polsce na rzecz upowszechnienia prawdy o zbrodni popełnionej na narodzie kurdyjskim.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, po jego wygłoszeniu Ziyad Raoof odpowiadał na szereg pytań na temat szczegółów operacji Anfal, sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Regionie Kurdystanu, w tym perspektyw ogłoszenia przez Kurdystan niepodległości.