Ludność

 Podstawowe informacje:

  1. Według obecnych szacunków ludność Regionu Kurdystanu wynosi 5,5-6,5 mln mieszkańców;
  2. Oprócz Kurdów region zamieszkują również Asyryjczycy, Chaldejczycy, Turkmeni, Ormianie, Jezydzi i Arabowie;
  3. Region charakteryzuje się młodą, szybko rosnącą populacją. Aż 36% ludności nie przekroczyła 14 lat, a tylko 4% to ludność powyżej 65 roku życia;
  4. Średnia wieku w Regionie Kurdystanu to zaledwie 20.65 lat;
  5. Średnia długość życia: 70.25 lat;
  6. Przyrost naturalny w 2012 roku wynosił 3%;

Struktura demograficzna Regionu Kurdystanu zmieniła się znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad, głównie z powodu polityki migracyjnej prowadzonej przez władze w Bagdadzie. Jej efektem były masowe przesiedlenia oraz migracja ludności. W 1980 r. reżim Saddama Husseina zniszczył ponad 4000 wiosek i zmusił ludzi do osiedlania się w miastach. Do 2001 r. roku przynajmniej 600 tysięcy ludzi zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Tylko w listopadzie 1991 r. z miasta Kirkuk zostało wypędzonych 100 tysięcy ludzi, przede wszystkim Kurdów.

Zgodnie z ankietą przeprowadzoną w 2004 r. przez urzędników Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) aż 66% ludności Duhoku została zmuszona do migracji, w Suleimaniah było to 31%, a w Erbilu 7%.

Ludność Regionu Kurdystanu przez wieki mieszkała głównie na wsiach i utrzymywała się z hodowli zwierząt (głównie owiec i kóz) oraz uprawy żyznej gleby. Region powszechnie zwano spichlerzem Iraku. Dziś proporcje się odwróciły. Większość społeczeństwa żyje  i pracuje w miastach – Erbilu, Duhoku i Sulaimaniah, pracując w administracji, handlu oraz przemyśle.

Jednocześnie Rząd Regionalny Kurdystanu od lat prowadzi działania na rzecz przywrócenia równowagi gospodarczej. Znaczne nakłady finansowe przeznaczane są na ożywienie rolnictwa. Od 1991 r. władze we współpracy z agencjami ONZ odbudowały 2620 z około 4000 zburzonych wiosek.