Edukacja

Po latach świadomych zaniedbań ze strony władz centralnych w Bagdadzie oraz wojennych niepokojów edukacja w Kurdystanie przeżywa dynamiczny rozwój. W latach 2006-2013 Rząd Regionalny Kurdystanu zainwestował w rozwój sektora edukacji 668 milionów dolarów. Efektem jest szybkie i widocznie ograniczenie współczynnika analfabetyzmu. W 2008 roku wynosił on 23%, a w 2015 szacuje się że spadnie do 7%. Ogółem do szkół publicznych w 2012 roku uczęszczało 1,65 mln uczniów.

W Regionie Kurdystanu działa obecnie 25 uniwersytetów (14 publicznych, 11 prywatnych), na których w 2013 uczyło się 115 tysięcy studentów. Największa i najstarsza z kurdyjskich uczelni wyższych to Salahaddin University założony w 1968 w Suleimani, w 1981 przeniesiony do Erbilu. Kolejne największe uczelnie to University of Suleimani, University of Dohuk i Soran University. W samym 2010 roku założono w Kurdystanie aż cztery uniwersytety (University of Halabja, University of Raparin, University of Garmian, University of Zakho). Najmłodszy z kurdyjskich uniwersytetów (University of Charmoo) został oficjalnie powołany do życia 6 listopada 2014 roku.

Obecnie oferta edukacyjna w Regionie Kurdystanu jest już szeroka i zróżnicowana. Działają zarówno uniwersytetu o profilu ogólnym, jak i medycznym, czy technicznym. University of Kurdistan w Erbilu i American University of Iraq w Suleimani prowadzą naukę w języku angielskim.

Kurdistan_Region_University_students__2012_11_03_h13m22s9__HA

Polsko- kurdyjska współpraca naukowa

Od wielu lat pomyślnie rozwija się polsko- kurdyjska współpraca naukowa. W 2004 roku trzy uniwersytety Kurdystanu irackiego: Salahaddin, Sulejmani i Dohuk zawarły umowę o współpracy i wymianie naukowej z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 2007 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarł podobne umowy z Uniwersytetem Salahaddin i Sulejmani. Obecnie 21 polskich uczelni wyższych jest wpisanych na listę Human Capacity Development Programme (HCDP) prowadzoną przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Rządu Regionalnego Kurdystanu. Oznacza to, że kurdyjskie władze rekomendują swoim studentom naukę na tych uczelniach i fundują programy stypendialne.

Największa organizacja studencka w Kurdystanie – Kurdistan Students Union (KSU) ma zawarte umowy o współpracy z samorządami studentów: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Parlamentem Studentów RP. Co roku odbywają się wizyty studyjne między KSU a wymienionymi organizacjami polskich studentów: do Polski i do Regionu Kurdystanu. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2007 roku działa Pracownia Studiów Kurdologicznych a na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2008 roku Pracownia Studiów Kurdyjskich.